Demokrati og medborgerskab

SFO og fritidsinstitutioner danner rammen for børns erfaringer med at være en del af et demokratisk fællesskab. Når børn taler sammen, løser problemer, siger hvad de mener og øver sig at udvise empati for andre, udvikler de vigtige demokratiske kompetencer.

Børn bør ses som ligeværdige partnere, der tages seriøst og kan være med til at træffe beslutninger. Det betyder ikke, at børn og voksne har lige ansvar, men at børn ses som kompetente og aktive deltagere. 

Børn kan udvikle demokratiske kompetencer, når de bliver medbestemmende i deres dagligdag og for mulighed for, at forfølge egne ideer inden for overordnede rammer, der er etableret af det pædagogiske personale. Ved at åbne op for børnenes initiativ, kan der skabes rum for, at børnene udtrykker deres stemme og får erfaring med at udveksle meninger og holdninger samt erfaring med at løse problemer og uenigheder konstruktivt og i samarbejde med hinanden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.