Redskab

Demokratisk dannelse i grundskoler og fritidstilbud

I Demokratisk dannelse i grundskoler og fritidstilbud - Inspiration til det forebyggende arbejde får du inspiration til arbejdet med demokratisk dannelse i klasserummet og fritidstilbuddet. 

Inspirationskataloget stiller skarpt på tre temaer, der er centrale i arbejdet med demokratisk dannelse for både ledere lærere og pædagoger:

 

  • At arbejde med demokratisk deltagelse og medbestemmelse
  • At arbejde med kontroversielle emner og uenighedsfællesskaber
  • At arbejde samarbejde med forældre om børn og unges demokratiske dannelse  

Inspirationskataloget præsenterer konkrete eksempler på arbejdet med demokratisk dannelse i klasserummet og fritidstilbuddet, samt fem gode råd til ledelsen, der kan understøtte arbejdet.

 

Bag om materialet

Inspirationskataloget bygger på gode erfaringer fra den afsluttende evaluering af satspuljeinitiativet Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser og er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Inspirationskataloget er målrettet ledere, lærere og pædagogisk personale i grundskoler og fritidstilbud, der ønsker at styrke arbejdet med demokratisk dannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.