Redskab

Demokratisk skole-hjem-samarbejde

Inspirationsmaterialet henvender sig til både lærere og pædagoger og har til formål at udvikle og styrke skole-hjem-samarbejdet med særligt fokus på samskabelse.   

Dette inspirationsmateriale giver konkrete bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges, så det styrker hverdagsdemokratiet i grundskolen.

Du kan downloade materialet øverst på siden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ved at gentænke skole-hjem-samarbejdet som en samskabelsesproces bliver det muligt at
fremme:

  • En gensidig empatisk og undersøgende tilgang til hinanden, som består i at finde løsninger, der skaber værdi for alle involverede.
     
  • Forældrenes muligheder for at deltage og dermed øge deres engagement og ejerskab til skolens demokratiske fællesskab.

 

 

Inspirationsmaterialets indhold

  1. Faglig artikel: Styrk det demokratiske skole-hjem-samarbejde
  2. Redskab: Når forældre finder løsningen
  3. Værktøj: Fotosafari
  4. Værktøj: Den udvidede skole-hjem-samtale

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.