Redskab

Inspirationsmateriale om uenighedsfællesskaber

Materialet giver inspiration til aktiviteter i klasserummet eller fritidstilbuddet og består af øvelser og redskaber, der understøtter børn og unges evne til at deltage og engagere sig i det omgivende samfund.

Gennem et praksisrettet fokus på uenighedsfællesskaber og digitalt medborgerskab har materialet til formål at inspirere til, hvordan du som lærer og pædagogisk personale kan arbejde med en opbyggende demokratisk indsats, så alle børn og unge har mulighed for at indtage en plads i demokratiske fællesskaber.

Grundskolerne skal ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” (Folkeskoleloven § 1, stk. 3).

Du kan downloade materialet øverst på siden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Det samme gælder på fritidsområdet, hvor fritidstilbud skal ”bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund” (Dagtilbudsloven § 45, stk. 4).

På tværs af skole- og fritidsområdet er der et stigende behov for at rette fokus mod arbejdet med demokrati i børne- og ungdomshøjde. Udvikling af demokrati kræver, at børn og unge aktivt deltager og engagerer sig i det omgivende samfund.

Inspirationsmaterialet er et bidrag til det daglige arbejde med demokrati og medborgerskab og giver inspiration til, hvordan du som lærer og pædagogisk personale kan arbejde med at forberede børn og unge til at deltage aktivt i demokratiske fællesskaber.

 

Inspirationsmaterialets indhold

Materialet består af øvelser og redskaber, der understøtter arbejdet med at undersøge og reflektere over følgende temaer:

  • Demokratisk deltagelse
  • Medborgerskab 
  • Stærke fællesskaber
  • Kritisk tænkning 
  • Kontroversielle emner

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.