Redskab

Inspirationsmateriale

Materialet giver inspiration til læringsaktiviteter i klasserummet eller fritidstilbuddet, og består af øvelser og redskaber, der understøtter børn og unges evne til aktivt at deltage og engagere sig i det omgivende samfund.

Grundskolerne skal ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” (Folkeskoleloven § 1, stk. 3). Det samme gælder på fritidsområdet, hvor fritidstilbud skal ”bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund” (Dagtilbudsloven § 45, stk. 4).

På tværs af skole- og fritidsområdet er der et stigende behov for at rette fokus mod arbejdet med demokrati i børne- og ungdomshøjde. Udvikling af demokrati kræver, at børn og unge aktivt deltager og engageres i det omgivende samfund. Inspirationsmaterialet er et bidrag til det daglige arbejde med demokrati og medborgerskab og giver inspiration til, hvordan du som lærer og pædagogisk personale kan arbejde med at forberede børn og unge til at deltage aktivt i demokratiske fællesskaber.

 

Inspirationsmaterialets indhold

Materialet består af øvelser og redskaber, der understøtter arbejdet med at undersøge og reflektere over følgende temaer:

  • Demokratisk deltagelse
  • Medborgerskab 
  • Stærke fællesskaber,
  • Kritisk tænkning 
  • Kontroversielle emner.

Gennem et praksisrettet fokus på uenighedsfællesskaber og digitalt medborgerskab har materialet til formål at inspirere til, hvordan du som lærer og pædagogisk personale kan arbejde med en opbyggende demokratisk indsats, så alle børn og unge har mulighed for at indtage en plads i demokratiske fællesskaber.

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets dagtilbud og skoler.

 

Siden er opdateret 21. august 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.