Redskab

Redskabspakke til faglig selvrefleksion og praksisudvikling

Redskabspakken støtter ledere, lærere og pædagogers faglige selvrefleksion og praksisudvikling i arbejdet med at fremme aktivt medborgerskab.

Demokrati er ikke kun et politisk begreb og en styreform. Det er også en livsform, som bygger på dialog, forhandling og evnen til at indgå kompromisser.

Du kan downloade materialet øverst på siden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Demokrati som livsform kan også kaldes for et hverdagsdemokrati, som handler om den måde vi omgås hinanden i hverdagen.

 

Det demokratiske formål i grundskole og fritidstilbud

Dette kommer bl.a. til udtryk i grundskolens formål om at "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre." Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. (Folkeskoleloven).

Det samme gør sig gældende for de frie skoler: "Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene." (Friskoleloven)

Ligeledes skal fritidstilbud "give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati”, og klubtilbud "skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati" (Dagtilbudsloven).

Lærere og pædagogisk personale spiller en væsentlig rolle i udviklingen af demokrati og aktivt medborgerskab blandt alle børn og unge.

Tendenser som globalisering, digitalisering og øget individualisering stiller nye krav til, hvordan man som lærer og pædagogisk personale tilrettelægger og giver næring til det aktive medborgerskab i undervisningen og i den pædagogiske praksis.

Derfor er det vigtigt, at man en gang imellem tager pulsen på den demokratiske kultur i skolen og fritidstilbuddet.

 

Redskabspakkens indhold

Denne redskabspakke kan støtte ledere, lærere og pædagogiske personale i deres faglige selvrefleksion over det didaktiske og pædagogiske arbejde med at fremme aktivt medborgerskab blandt alle børn og unge.

Redskabspakken består af fem redskaber:

  1. Pulsmåling af hverdagsdemokratiet (et selvevalueringsredskab)
  2. 5F-modellen (et anerkendende udviklingsredskab)
  3. Fagligt interview (et levende vidensdelingsværktøj)
  4. Vejen tilbage fra målet (en anderledes planlægningsmetode)
  5. Prøvehandlinger (et redskab til systematisk praksisudvikling i hverdagen)

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.