Tosprogede elever (hhx)

Det kan hjælpe dem at træne læse-, skrive-, lytte- og talekompetencer i alle fag

gym-særlige elevgrupper -tosprogede elever - formålstekst

Danskkundskaber hos tosprogede elever er afgørende for deres forståelse af undervisningen i alle fag. Derfor er det nødvendigt, at alle lærere – uanset fag – arbejder med en sprogbevidst fagundervisning. På den måde kan to-sprogede elever med mangelfulde danskkundskaber styrkes i at opfylde de faglige mål i alle fag. Særligt i forhold til det skriftlige arbejde er det vigtigt, at arbejde målrettet med elevernes skriftlige kompetencer. På den måde bliver en naturlig progression frem mod de store opgaver i slutningen af de gymnasiale uddannelser (SRP, SOP og SSO). Alle lærere skal arbejde systematisk med elevernes tilegnelse af fagsprog.

Samtidig viser undersøgelser at tosprogede elever kan være i større risiko for at falde fra i ungdomsuddannelsen, og de bør få særlig opmærksomhed. Hvordan man kan arbejde med at fastholde elever, kan man se i rapporten her på siden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.