Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de erhvervsøkonomiske fag - maj 2022

Nyhedsbrev med særlig fokus på eksamen, men også om øvrige ting næste skoleår - og links til tidligere nyhedsbreve.

Du kan læse den fulde udgave af nyhedsbrevet her - om disse emner:

a. Sommereksamen 2022

   • Bekendtgørelse og vejledning
   • Skriftlig prøve i virksomhedsøkonomi
   • Mundtlig prøve i virksomhedsøkonomi
   • Projektforløb i virksomhedsøkonomi, særlige læreplan til EUX
   • Erhvervscase
   • Erhvervsøkonomi
   • DRØF's initiativer ved sommereksamen

b. Øvrigt, næste skoleår

   • Sæt kryds i kalenderen: FIP-kurser 2022/23
   • Pædagogikum 2022/23
   • Status på gymnasiereform

Gode links

   • Tidligere netbreve, skoleåret 2020/21
   • Tidligere netbreve, skoleåret 2021/22
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.