Problembaseret læring

Gymnasiereformen stillede nye krav til de didaktiske principper i undervisningen. I planlægningen skal der være mere fokus på induktive arbejdsformer.

Virkelighedsnær og problembaserede undervisningsprincipper skal være med til at styrke elevernes nysgerrighed, selvstændighed og studiekompetencer, samt styrke deres kreative og innovative evner.

Én måde at få implementeret disse krav i undervisningen kan være at anvende den problemorienterede tilgang. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.