Forskning og viden

Artikelsamling om digital dannelse

Artikelsamling om didaktiske overvejelser vedrørende digital dannelse og digitale kompetencer i faget Kommunikation og IT samt dertilhørende undervisningsmateriale.

Det øgede fokus på digital dannelse som følge af gymnasiereformen i 2017 er udgangspunktet for denne samling af artikler. Materialet er udarbejdet med henblik på at give inspiration og viden til undervisere i faget Kommunikation og IT, og hvordan denne viden kan omsættes til faglig praksis.

Artikelsamlingen er organiseret med udgangspunkt i de nye strømninger inden for digital dannelse med særlig fokus på it-didaktik, etik, medieproduktion og nye eksamensformer i Kommunikation og it A. Materialet omhandler også ny skriftlighed.

Materialet kan frit kan kopieres og viderebearbejdes med angivelse af kilde.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til digital dannelse og digitale kompetencer
Center for Digital Dannelse: Af Marie Enevoldsen

2. Digital dannelse - fra undersøgelse til udfoldelse
Af Daniel Vognstrup Perez

3. Digital dannelse og den demokratiske proces
Af Hans Arne Niclasen

4. Inspiration til at arbejde med SoMe i undervisningen
Af Nanna Aagaard Christensen

5. Coverdesign - sammenspil mellem musikalsk og visuelt udtryk
Af Carsten Leth Lundh

6. Sådan kan du styrke elevernes skriftlighed i 'Kommunikation og IT'
Af Katja Årosin Laursen

7. Erfaringer med den nye eksamensform i Kommunikation og IT A
Af Anna Fenger-Grøn

 

Kreditering

Artikelsamlingen er udviklet af Center for Digital Dannelse, Daniel Vognstrup Perez, Nanna Aagaard
Christensen og Anna Fenger-Grøn med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet. 
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.