Øget kvalitet i specialtilbuddene

Samarbejde mellem specialområdet og Undervisningsministeriets læringskonsulenter skal løfte kvaliteten. Den første konference i juni viste stor interesse for samarbejdet. Materialer og videooplæg fra konferencen.

Læringskonsulenterne i Undervisningsministeriet har indledt et samarbejde med specialområdet, som sætter fokus på at videreudvikle kvaliteten i specialtilbuddenes læringsmiljøer.

Samarbejdet skal være med til at udbrede vigtig viden og eksempler på pædagogisk praksis af høj kvalitet til hele specialområdet.   

Den første konference blev holdt den 21. juni 2018 i Middelfart.

Videooptagelse af Louise Klinges oplæg i plenum kan ses herunder. Oplæggene fra workshops præsenteres ligeledes nedenfor.

 

Plenum:

Se det fulde oplæg med Louise Klinge

 

Workshops: 

Se oplæg fra Københavns Kommune

 • Barnets stemme 
  - oplæg ved Jette Lentz, PPR-leder, og Kirsten Hanne Hansen, skoleleder, fra Øster Farimagsgades skole, København. 
 • Kvalitet i specialskolens kerneopgave
  - oplæg ved Louise Treue, afdelingsleder på Djurslandsskolen
 • Livsduelige elever
  - oplæg ved Lise Dandanell, skoleleder, og afdelingsleder Bibi Arvidsen, Kildebakken specialskole, Bornholm

Se Kildebakken Specialskoles oplæg

Baggrund for samarbejdet

Samarbejdet er motiveret af læringskonsulenternes samarbejde med omkring 50 specialtilbud i skoleåret 2016/17 og af Rambølls undersøgelser i 2017/18 af undervisningen i specialundervisningstilbud.

Læringskonsulenternes samarbejde med specialtilbuddene afdækkede et behov for et tættere samarbejde mellem tilbuddene og Undervisningsministeriet. Det har især været et ønske fra specialområdet at samarbejde med ministeriet om temaerne: 

 • Formidling og deling af vigtig viden og forskning
 • Samarbejdet mellem specialområdet og almenområdet
 • Arbejdet med mål for elevernes læring
 • Arbejdet med data, herunder de nationale test, trivselsmålinger og afgangsprøver

Samarbejdets aktiviteter vil i de kommende år bestå af eksempelvis netværksmøder, konferencer, workshops, brobygning mellem almen- og specialområdet mm.

Specialkonference
Første konference på specialområdet - juni 2018