13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844. Introduktion.

Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
Postkort, Peder Wiben
© Postkort, Peder Wiben

Postkort fra Vestindien.

I gratefully acknowledge that this project has been carried out in collaboration with the Virgin Islands Social History Associates (VISHA) of St. Croix. The biographical data has been compiled by George F. Tyson using VISHA's "St. Croix Population Database 1734-1917".  

The translation of the Danish files into English has been done by Sten Stenbæk, Fjerritslev Gymnasium.

Hver retssag ligger i den oprindelige digitale form, bearbejdet til nutidsdansk og endelig i en engelsk version, hvortil kommer biografier af de tiltalte slaver i hver enkelt retssag lavet af George F. Tyson, der gøre rede for hvor slaverne kom fra og hvad der siden skete med dem. Hver retssag har sit eget modul – se overfor.

Estate Morning Star
Sagen drejer sig om obeah, der er den traditionelle afrikanske urtemedicin, som slaverne bragte med sig fra Afrika.

Obeah indeholder også elementer af overtro/magi (voodoo) og var forbudt af slaveejerne. Ikke desto mindre var det temmelig udbredt (og eksisterer stadig i Virgin Islands).

Betzy's Juvel og Strawberry Hill
Denne retssag handler - ligesom sagen fra Estate Morning Star - om obeah. Læs mere om obeah på siderne om Den Transatlantiske Slavehandel.

Estate Cane Bay
Sagen drejer sig om 8 slaver, der er stukket af fra deres plantage for at komme en kvindelig slave, Caroline, til hjælp, De havde til hensigt at bringe sagen for generalguvernøren for at bede om en mildere straf for Caroline - de frygtede at straffen for hende ville blive hårdere hvis den skulle gives på selve plantagen.

Daniel - bortløben slave fra Estate Hope
Sagen handler om slaven Daniel, der gentagne gange løber maroon (dvs. stikker af fra sin plantage) fordi han angiveligt får for lidt at spise og ikke kan få mere mad selvom han spørger forvalteren herom. Han indfanges bl.a. af en slavejæger og bliver bragt i fængsel for at afvente sin retssag - men stikker af igen.

Martin - bortløben slave
Sagen handler om slaven Martin fra Boetzberg, der gentagne gange løber maroon (stikker af fra sin ejer og plantage). Under sin flugt har jan bl.a. dræbt et får og forvalteren vil bede om rettens tilladelse til at han lægges i jern på plantagen.

Nurse Sucky på Beeston Hill
Sagen er indbragt af forvalter Finlay, der klager over slavernes manglende lydighed. Under sagen kommer det frem at Finlay har et temmelig hidsigt temperament. Retten skal tage stilling til hvad der er foregået på plantagen - og om sagen i det hele taget skulle være rejst ved politiretten.

Peggy og Maria
Sagen handler om Peggy og Maria, der angiveligt ved hjælp af en falsk nøgle har begået indbrud. De stjålne guldpenge skulle de have brugt til køb af kjoler, tørklæder og andet. Ved retten skal de prøves om de kan findes skyldige og i givet fald hvilken straf de så skal have.

Estate Golden Grove - oprør
Sagen handler om en gruppe slaver på plantagen Golden Grove, der mener at de er blevet udsat for mishandling fra Forvalter Finlay's side. Dette vil de ikke finde sig i og de bliver hentet til retten direkte fra markarbejdet. Retten skal derefter finde ud af, hvad der i virkeligheden er foregået på plantagen.

Plot to run away from St. Croix
Sagen handler om en gruppe på 8 slaver ejet af forskellige personer / plantager. De skulle angiveligt have lavet en sammensværgelse for at stikke af fra St. Croix. Retten skal nu udrede sagen og finde ud af hvem der er hovedmanden og om de anklagede i det hele taget skal straffes - og i givet fald hvad straffen skal bestå i.

John, Jim og William anklages for flugtforsøg
John MccKay og Jim fra Estate Shoy og William fra Reeston Hill bliver i retten anklaget for at ville stikke af fra deres ejere og plantager. Retten skal udrede sagen og udmåle straffen hvis de kendes skyldige.

Estate Spratt Hall
Sagen drejer sig om 5 kvindelige slaver, Calisto, Agnes, Mary, Rosett og Venus, der forsøgte at gribe ind mod arbejdslederen Salomon for at forhindre afstraffelsen af en mandlig slave, Addo. De bliver alle dømt til at straffes med pisk samt at arbejde i lænker i 2 måneder for den enes vedkommende. Dette blot for at tjene som et afskrækkende eksempel for de øvrige slaver.

Retsprotokollen i Frederiksted 1828
Overblik over de sager der har været bragt for retten i Frederikssted i perioden 7. juli til 20. juli 1828.

Butlers Bay
Sagen fra 1844 handler om en slaves utilbørlige ”oprør” – iflg. plantagens forvalter Culvin. Slaven William blev sendt til en naboplantage for at hente nogle søm og ”lånte” derfor forvalterens saddel. Da han kom tilbage nægtede han at undskylde for at have lånt sadlen og opførte sig truende med en økse. William henvendte sig til Guvernør von Scholten, der sendte ham hjem med besked om at undskylde sin opførsel, hvilket han ikke ville.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Rigsarkivets digitalisering af Det Vestindiske Arkiv fuld af scanninger af originale dokumenter, tidslinjer, referater af retssager mv. Sitet udbygges i de kommende år og forventes fuldt digitaliseret op til 2017, der markerer salget af øerne til USA.
The English version of the site about the West Indian Archives in the Danish National Archives with scans of original documents etc. Will be complete in 2017.