2. klasse

Her på siden kan du læse om de fag, dit barn har i 2. klasse. Du får også informationer om din rolle som forælder i indskolingen, og hvordan du kan bidrage til at skabe et godt samarbejde med skolen.

Om undervisningen

I 2. klasse bygger undervisningen videre på de fag, som dit barn blev introduceret for i 1. klasse. Det betyder, at eleverne ikke får nogen nye fag. Derimod ændrer timetallet sig i dansk og kristendomskundskab, hvor eleverne får 30 timer færre, men til gengæld får eleverne 30 timer mere i både natur/teknologi og billedkunst. Herunder kan du læse meget mere om undervisningen i de enkelte fag i 2. klasse.

Fag ordnet efter timefordeling

I 2. klasse har eleverne et årligt minimumstimetal for undervisningen på 750 timer. De enkelte fag har følgende vejledende timetal:

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i børnehaveklasse til 3. klasse – også kaldet indskolingen – handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det af også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

 

Emneord