2. ledelsesfelt: Fag- og tværprofessionelt samarbejde

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.

Arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber

Overgange

Viden Om overgange

En god overgang kræver en fokuseret indsats, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs om viden og forskning i overgange, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
Far med søn

Teamsamarbejde om inklusion

Inklusion kan kun lykkes i fællesskab. Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer inklusionen heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for forandringsprocessen skal tilrettelægges.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Projekter med forskere og praktikere er gået helt tæt på inklusionsarbejdet. Projekterne har blandt andet udviklet metoder eller redskaber til brug for det daglige arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Resultaterne kan inspirere og guide kommuner og skoler i arbejdet med inklusion.

Et casestudie har fulgt drengen Anton

Specialviden i praksisarbejdet med inklusion

Et projekt, som har fulgt en dreng med særlige undervisningsmæssige behov, viser hvor vigtigt det er at inddrage både specialviden og forældrenes viden i almenskolen.
Vejen til kompetenceudvikling går gennem teamet

Vejen til kompetenceudvikling går gennem teamet

Kollegial vejledning, sparring og supervision er vejen, når organisationer skal implementere ny viden i praksis. Og ledelsen har en væsentlig rolle i at opbygge systematiske rammer, som fremmer lokal forankring af den nye viden
faglighed i spil på nye måder

Dilemmaer i konsultative netværk

De professionelle i konsultative netværk er positive over for at sætte deres faglighed i spil på nye måder, men oplever samtidig dilemmaer i samarbejdet.
Er ledelse af inklusion noget særligt?

Det særlige ved ledelse af inklusion

Ledelse af inklusion kræver både almene ledelseskompetencer og indblik i de enkelte aktørers særlige ressourcer og ansvarsområder.
At eleven har det godt med sig selv ses som forudsætning for elevens inklusion i skolen

Hvad er vigtigst – selvværd eller faglighed?

En særlig metode til refleksion over dilemmaer og paradokser i den professionelle praksis kan hjælpe lærere og pædagoger med at finde frem til bagvedliggende forståelser af inklusion.
Closeup af barn i grøn bluse

Gå helt tæt på barnet

Tværgående samarbejder skal huske at sætte fokus på konkret kendskab til børnene.
flueben skrevet med kridt på tavle

Tegn viser, om indsatsen lykkes

Det er vigtigt, at følge med i om inklusionsindsatsen lykkedes. Det kan en matrix, der identificerer tegn på inklusion, hjælpe med.
Teamsamarbejdet i praksis.

Tid til pædagogisk udvikling i Gribskov

Da de informationstunge personalemøder blev erstattet af pædagogiske udviklingsmøder, fik medarbejderne et fælles pædagogisk udgangspunkt på tværs af uddannelsesniveau i Gribskov. Og det kan mærkes i samværet med børnene.
Lærere i diskussion

Efteruddannelse sættes i spil i Gribskov

Refleksionerne er det, der rykker noget i praksis, når medarbejderne på Nordstjerneskolens fritidsordning videndeler med udgangspunkt i medarbejdernes efteruddannelsesforløb.