AT-2015 Dramatik

Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Her vil du løbende kunne finde inspiration til årets AT-projekt, når dramatik skal indgå som det ene fag.

Opgaveformuleringen 2015

Opgave A


Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet mellem kommunikationens formål, indhold og form samt vurdere kommunikationens muligheder og begrænsninger.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor kommunikation spiller en central rolle.

Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal
begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Dramatik i AT

Talebobler

Al teater er kommunikation...

Al teater er jo kommunikation, så det burde være let at finde ideer til årets AT-projekt...

Særlige fokusområder kunne være det absurde teaters fokus på den umulige, meningsløse kommunikation fx Becketts "Venter på Godot", Ionescos "Enetime" eller "Den skaldede sangerinde". Eleverne kunne afsøge begrebet skindialog som virkemiddel eller sprogets opløsning og utilstrækkelighed.

Samme greb kunne gøres på 1990'ernes dramatik fx hos Line Knutzon eller Astrid Saalbach.

De populære teaterkoncerter kunne også undersøges i forhold til at se på, hvordan der kommunikeres i forskellige medier.

I samme åndedrag kunne nævnes diverse remedieringer, der er hyppige på teatrene i disse år.

Det kunne også være interessant at se på Forumteatrets muligheder for at kommunikere en problemstilling over for en mere traditionel kommunikation. Her ville i allerhøjeste grad være mulighed for eleverne for at arbejde med innovation.

Fra Kirsten Nevers:

Dramatik (og fx samfundsfag) kan indgå i en opgave om kommunikation og kulturmøde/kulturforståelse.

C:ntact er forbilledligt på området.

Sagen kan aktualiseres og blive til en opgave B med innovation ved fx at tage udgangspunkt i den aktuelle debat om vestlig vs ikke-vestlig kultur(læs - islamisk), ytringsfrihed, terror osv.
Eleven kan give et bud på, hvordan teater kan være en vej mod større gensidig kulturforståelse og evt "værn mod terror".
Som koncept eller som konkret produkt med aftager/modtager og det hele.

Eller

Kan analysemodeller fra dramaturgien anvendes til at undersøge fx spillet i en valgkamp med spin doctor som "instruktør"?

Eller

Scenisk kommunikation til formidling af fx naturvidenskab. Som forestilling eller som dramapædagogisk undervisning. 
Som A eller B opgave.

Se Judit Hardgribs idékatalog under relaterede filer

Du kan bidrage...

Send gerne dine tanker og ideer til hvordan dramatik kan indgå i årets AT-projekt til julie@wittrup.org. Så kan vi i fællesskab få opbygget en idébank til glæde for både dramalærere og -elever.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Judit Hardgribs idékatalog