AT-2017 IT-fag: Menneskets forhold til naturen

Ideer og links til sager til it-fagene i eksamensopgaven i almen studieforberedelse 2017 Menneskets forhold til naturen - kom også med dine bud i vores fælles brainstorm.

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Biddrag til vores kollektive brainstorm og skriv flere forslag ind direkte på padletten i linket ovenfor - der kræves ikke logon!

AT

Kampagner for naturen

Sprogfag, Dansk, Mediefag, Samfundsfag, Biologi, Naturgeografi, Kemi

Udvikling af kampagne-webside, apps eller spil, der skal ændre på brugen af eller synet på naturen. - Det kan eks. skulle  supplere og forbedre ekstisterende kampagner fra eks. dyrhjælpsorganisationer, naturfredningsforeninger o.lign.

  • Ægtivist: Kampagne mod burhøns af Dyrenes Beskyttelse.
  • Affaldsindsamingen: Kampagnedag af Danmarks Naturfredningsforening.
  • Gør Netflix grøn: kampagne af Greenpeace.

Naturbeskyttelse

It-fag, Biologi, Naturgeografi, Samfundsfag...

Hvordan kan man bruge it-produkter til at beskytte naturen mod mennesket?

Udvikling af prototype, der kan illustrere muligheder og udfordringer i droner til naturbeskyttelse. 

  • Robotter der renser havet for plastik
  • Droner til at overvåge naturreservater

Naturovervågning

It-fag, Biologi, Naturgeografi, Fysik, Kemi, Psykologi, Samfundsfag...

Hvordan kan naturlige fænomener overvåges? Hvordan påvirker det menneskets forhold til naturen?

  • Overvågning af influenza: Googles forsøg med at forudsige influenza. - Hvordan kan influenza forudsiges? Hvor sikkert er det? Hvilken betydning kan det få for vores selvforståelse?
  • Overvågning af rovdyr/vulkaner/jordskælv: Hvordan og hvor detaljeret kan man overvåge ?  Hvilke fejlkilder findes, hvor sikker kan man være på data og øge præcisionen ved at kombinere data? 

Motivation til adgang til/brug af naturen

It-fag: Biologi, Idræt, Naturgeografi

Udvikling af webside eller app, der kan motivere mennesker til at bruge naturen, som supplement til eksisterende materiale.

  • identifikation af fuglesang eller planter

  • deling af lokationer/faciliteter/løberuter

  • Spil som motivationsfremmer for at færdes i naturen 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png