AT-2017 "Menneskets forhold til naturen": Begynd her!

Find inspiration fra fagredaktørerne til 2017´s emne i AT: "Menneskets forhold til naturen". Læs også om hovedområderne med links til fagenes sider om metode. Find link til elevside plus eksterne sites med materiale.

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Kontakt redaktøren

Har du relevant inspirationsmateriale, gode idéer eller savner du noget? Kontakt redaktøren Hanne Heimbürger på hh@ucc.dk.

Nedenfor finder du mere om de overordnede problemstillinger, fagenes sider med inspiration samt hovedområdernes teori, empiri og metode med links til fagenes sider med teori og metode.

De overordnede problemstillinger (1)

Opgave A

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor menneskets forhold til naturen er centralt. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor menneskets forhold til naturen er centralt. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.  

Fagenes sider (27)

AT-2017 Bioteknologi

Bioteknologi
Nogle forslag til hvorledes temaet om menneskets forhold til naturen giver muligheder for bioteknologifaget i samspil med andre fag.

AT-2017 Dansk

natur
Få ideer til, hvordan dansk kan indgå i årets AT-emne, hvad enten du har mod på den innovative A-opgave, eller favoritten er den analyserende B-opgave.

AT-2017 Dramatik

COLOURBOX3192187.jpg
Menneskets forhold til naturen! Det giver rig mulighed for at inddrage dramatik som det ene fag i årets AT-emne.

AT-2017 Engelsk

Græs
Inspiration til hvordan engelsk kan indgå i årets AT emne om menneskets forhold til naturen. Siden er under udarbejdelse og opdateres løbende

AT-2017 Erhvervsøkonomi

genbrug_COLOURBOX2233336.jpg
AT-temaet om menneskets forhold til naturen giver muligheder i erhvervsøkonomi. Her ses eksempler på emner. Yderligere eksempler modtages gerne via kbu@nyborg-gym.dk

AT-2017 Filosofi

Fotos på tørresnor
Årets AT-tema, Menneskets forhold til naturen, ligger godt for filosofi. På denne side samles inspiration og forslag til materiale, sager og problemstillinger, temaet lægger op til.

AT-2017 Fransk

Tekst og figurer
Inspirationskatalog: Få gode idéer og inspiration til AT-2017 i fransk. Årets emne er "Menneskets forhold til naturen".

AT-2017 Fysik

Global opvarmning
© Ed Hawkins
Inspiration til emner og fagkombinationer hvor fysik indgår i forbindelse med AT-2017-emnet "Menneskets forhold til Naturen".

AT-2017 Græsk,Latin og Oldtidskundskab

Vej mellem mure
INSPIRATION OG FÆLLES IDÉKATALOG! I dette modul vil redaktøren for de klassiske fag som et supplement til det fælles idékatalog løbende samle en række links til AT-2017, som kan være nyttige.

AT-2017 Historie

Savværk
© Peder Wiben
Nedenfor ses en række forslag til hvordan historie kan indgå i årets tema om "Menneskets forhold til naturen". Siden er under udarbejdelse og opdateres løbende.

AT-2017 Idræt

Natur
Årets AT-tema om menneskets forhold til naturen rummer mange muligheder for at inddrage idrætsfaget i samspil med andre fag. Her er nogle ideer til valg af en sag, som faget idræt kan være med til at belyse. I nedenstående forstås menneskets forhold til naturen som noget andet end mennesket selv. Har du flere forslag er du velkommen til at kontakte redaktøren på henrikmlm@me.com

AT-2017 IT-fag: Menneskets forhold til naturen

AT
Ideer og links til sager til it-fagene i eksamensopgaven i almen studieforberedelse 2017 Menneskets forhold til naturen - kom også med dine bud i vores fælles brainstorm.

AT-2017 Italiensk

Tekst og figurer
Inspirationskatalog: Få gode idéer og inspiration til AT i italiensk

AT-2017 Kemi

UIPAC
© UIPAC
Nogle forslag til hvorledes temaet om menneskets forhold til naturen giver muligheder for kemifaget i samspil med andre fag.

AT-2017: 大自然与人类之间的关系

At-2017
Find igen i år inspiration til hvordan kinesiskfaget kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.

AT-2017 Matematik

Spiralstrukturen i en nautilus
Her er nogle forslag til hvordan matematik kan indgå i AT-2017 med emnet ”Menneskets forhold til naturen”

AT-2017 Mediefag

Barn i gummistøvler fra livet og ned står i snesjap
Få ideer til, hvordan mediefag kan indgå i årets AT-emne.

AT-2017 Musik

Træ i sollys
Få ideer til, hvordan musik kan indgå i årets AT-emne.

AT-2017 Naturgeografi

Hus i Saqqaq ved Diskobugten
© Laust Wium Olesen
Inspirationsside med ideer til valg af en sag om menneskets forhold til naturen, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

AT-2017 Psykologi

Børn leger med sand
Som altid er psykologifaget fyldt med spændende vinkler til årets AT-emne. Redaktøren har samlet en række eksempler og modtager gerne endnu flere tilsendt.

AT-2017 Religion

Jorden
Find inspiration til, hvordan religion kan indgå i årets AT-emne: Menneskets forhold til naturen.

AT-2017 Retorik

natur
Årets AT-emne er menneskets forhold til naturen. Klima, miljø, fosterdiagnostik og abort er bud på emner, der inviterer til retoriske analyser.

AT-2017 Samfundsfag

screendump fra videoen
På dette site kan du hente inspiration til AT-projekter 2017's emne "Menneskets forhold til naturen".

AT-2017 Spansk: Menneskets forhold til naturen

Logging
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen
Ideer og links til sager med spansk til eksamensopgaven i almen studieforberedelse 2017 - kom også med dine bud i vores fælles brainstorm.

Hovedområdernes teori, empiri og metode

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et af de faglige mål i SRP er, at eleven skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Her får du et overblik over empiri, teori og metoder i det humanistiske hovedområde og links til fagenes sider om metode..
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!

Se også...

Innovationsmodel

AT-håndbog med kapitel om innovation fra Egaa Gymnasium

Find inspiration til, hvordan man forbereder lærere og elever på innovation i AT i denne håndbog fra Egaa Gymnasium! Læs også det PowerPoint, som blev brugt på skolens PR-møde: Her er de helt centrale pointer opsummeret.
Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Videnskab.dk har samelt en række artikler om menneskets forhold til naturen.
Find materiale og inspiration på faktalink.dk
Kristeligt Dagblad har samlet en række relevante artikler om årets AT-emne.
Vil du bruge tv-udsendelser, kan du ofte finde dem på MitCfu.dk. (Kræver abonnement). Du kan streame dem direkte, booke tilladelse til at eleverne streamer dem eller bestille dem på dvd. Kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler, hvis du er i tvivl.

Emneord