AT-2017 "Menneskets forhold til naturen" (For stx-elever)

"Menneskets forhold til naturen" er emnet til årets eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.

AT-2017

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Eksamen i almen studieforberedelse består af tre dele: Du skal skrive en skriftlig synopsis, gennemføre en mundtlig præsentation og føre en fornuftig dialog. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor grad du lever op til de faglige mål for AT. 

Nedenfor kan du finde mere om de enkelte momenter i AT-eksamen: problemformulering, synopsis med og uden innovation, talepapir, bedømmelse.

Mangler du noget, må du endelig skrive til redaktøren: hh@ucc.dk

Hyldebær

Føde fra naturen

Synopsis

Medalje skammel

AT-synopsis med og uden innovation (For stx-elever)

Ministeriet giver råd om synopsis og præciserer kravene: Hvad skal en AT-synopsis indeholde? Hvad skal man tænke på, hvis opgaven har krav om innovativt løsningsforslag. Læs også om idégenerering, problemformulering og se synopsiseksempler.
Hinkerude, pronominet hic i neutrum
© Elisabeth Nedergaard

Synopsiseksamen i AT (For stx-elever)

Hent en forklaring på de hele tre ting, du skal gøre til eksamen i AT: Skriftlig synopsis, mundtlig præsentation og dialog. 
 Hent generelle råd om synopsiseksamen!
 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor grad du lever op til de faglige mål for AT. Læs målene her!

Eksamen i AT

vurdering1200_0.png
© Nana Michelsen

AT-SRP: Hvad er forskellen? (For stx-elever)

Her er en forklaring på forskellen mellem SRP og AT. Bag den mundtlige præstation i AT ligger der et arbejde, som svarer til det, du præsterede til SRP. Læs mere i filen!
Gylden Buddha i meditation, Koh Samui øen, Thailand

Spørgsmål til AT-eksamen (For stx-elever)

Læs hvilke spørgsmål du kan forvente til din eksamen i AT! Hvordan vil du besvare dem? Der gives én karakter til eksamen i AT. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.
Evaluering

AT-eksamen: Bedømmelsesark (For stx-elever)

Se dette eksempel på et bedømmelsesark, som er blevet brugt til eksamen i AT. Det kan give dig et indtryk af, hvad man ser på til eksamen. (Der er til opgaver uden krav om innovativt løsningsforslag).

Studiemetoder

DT Group
© DT Group

Kildeangivelser (For gymnasieelever og kursister)

Der findes helt klare regler for, hvordan man viser i en tekst, at man citerer en anden. Ikke alene er det god stil ikke at plagiere, men så overholder du også god akademisk praksis. Al forskning hviler på den antagelse, at man ikke snyder.
Skærmbilleder

Vælg læsestrategi efter medie (For gymnasieelever og kursister)

At læse digitale tekster er ikke det samme som at læse tekster analogt. Digitale tekster kan være meget forskellige, og hver teksttype kræver sin egen læsestrategi. Digital læsning er vanskeligere end på papir, så du er nødt til at læse mere bevidst. Hjernen foretrækker desuden papir, så du får ikke hjælp til at orientere dig i teksten fra dine sanser.
874481_.jpg

Talepapir til AT (For stx-elever)

Begynd i god tid: Arbejdet med et talepapir kan vise dig, hvad du mangler at få undersøgt inden eksamen. Tidsrammen for den mundtlige prøve i AT betyder, at din præsentation forventes normalt at holde sig inden for en ramme på ca. 10 minutter, hvilket giver ca. 14 minutter til dialogen, hvor vejleder og censor spørger ind til forskellige ting i dit oplæg og din synopsis.

Teori og metode

pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen? (For gymnasieelever og kursister)

Metoder henter du fra fagene. Fx litterære analysemetoder. Teori er det man tænker, når man vælger en metode. Hvis du fx tænker, at en forfatters liv og erfaringer afspejles og bearbejdes i den litteratur han skriver, vælger du en biografisk litterær analysemetode. Tænker du, at alle historier har nogle strukturer, der er grundlæggende ens, vil du vælge strukturalistisk metode.
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et af de faglige mål i SRP er, at eleven skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Her får du et overblik over empiri, teori og metoder i det humanistiske hovedområde og links til fagenes sider om metode..
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!

AT 2016: Lærenes side med fagene

Kompostbunke

AT-2017 "Menneskets forhold til naturen": Begynd her!

Find inspiration fra fagredaktørerne til 2017´s emne i AT: "Menneskets forhold til naturen". Læs også om hovedområderne med links til fagenes sider om metode. Find link til elevside plus eksterne sites med materiale.

AT fra tidligere år

Globus på bord

AT-2016 "Grænser": Begynd her!

Her finder du inspiration fra fagene til 2016´s emne i AT "Grænser": Forslag til sager, problemstillinger og materiale. Se rundt på fagenes sider og find idéer! Her er også links til elevside plus eksterne sites med materiale. Er du i tvivl om kravene til opgaven med innovation, er her link til AT-håndbog fra Egaa gymnasium.
Forside på opgave

AT-2015: Kommunikation - muligheder og begrænsninger (For stx-elever)

"Kommunikation - muligheder og begrænsninger" er emnet til årets eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.
En meget høj hamburger

AT 2014: Mad og mennesker (For stx-elever)

"Mad og mennesker" var emnet i 2014 til eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.
COLOURBOX1311318.jpg
© COLOURBOX

"Katastrofer" - AT 2012

Hvad er en katastrofe? Læs her de tidligere fagkonsulenters forklaring på, hvad en katastrofe er! Lav en indledende brainstorm med eleverne og tjek bagefter, om de er enige med fagkonsulenterne.

Relaterede links

Artikler om menneskets forhold til naturen.
100 emner til AT 2017: Se om du kan finde inspiration?

Emneord