AT-2018: "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse". Begynd her!

Her finder du inspiration fra fagredaktørerne til 2018´s emne i AT: "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse". Desuden er her link til elevside plus eksterne sites med materiale.

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Kontakt redaktøren

Har du relevant inspirationsmateriale, gode idéer eller savner du noget? Kontakt redaktøren Hanne Heimbürger på hh@ucc.dk.

Nedenfor er de overordnede problemstillinger, fagenes sider med inspiration samt hovedområdernes teori, empiri og metode med links til fagenes sider med teori og metode.

Mere om emnet - fra Undervisningsministeriet (1)

Opgave
Du skal vælge opgave A eller opgave B. 

Opgave A
Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 
 

Fagenes sider med inspiration (24)

AT-2018 Dansk

valg
Dansk kan indgå på mange måder i årets AT-emne: alternativer - ideer til forandring og fornyelse. Litteraturhistorien består af en perlerække af nybrud, så mulighederne for litterær fordybelse er nærmest uendelige. Det samme gælder, hvis man anlægger et sprogligt eller mediemæssigt fokus på nye bevægelser og strømninger. Her kan man f.eks. undersøge diskurser, argumentation og brugen af medier.

AT-2018 Dramatik

valg
Her er samlet et idékatalog, hvor der fokuseres på, hvordan dramatik kan indgå i samspil med andre fag i AT 2018 ud fra det, der er det særlige ved dramatikfagets metoder. Her er både løse ideer og mere færdige opgaver.

AT-2018 Engelsk

Træ
Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som engelskfaget kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

AT-2018 Erhvervsøkonomi

En hjerne med ideer sender pil afsted mod målet
Her er forslag til, hvordan erhvervsøkonomi kan bidrage til årets AT-emne.

AT-2018 Filosofi

Pudslespil med mennesker
Filosofi kan som altid bruges i årets AT-emne. Her er nogle bud på hvordan.

AT-2018 Fransk

Filtet blomst
EMU er et centralt sted for både lærere og elever at lede efter inspiration og hjælp til de forskellige fag. I denne artikel kan du få inspiration til AT, som involverer franskfaget på stx.

AT-2018 Historie

Gamle bøger
Historie kan indgå på mange måder i årets AT-emne: alternativer - ideer til forandring og fornyelse. Historien er fyldt med revolutioner og ideologiske nybrud, hvor alternativer er blevet formuleret og ført ud i livet. Desuden rummer selve historiefaget alternative/anderledes tilgange, som der kan tages fat i - fx kontrafaktisk historie og konspirationsteori.

AT-2018 Idræt

Aerobic
Årets AT-tema om forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ rummer mange muligheder for at inddrage idrætsfaget i samspil med andre fag. Her er nogle ideer til valg af en sag, som faget idræt kan være med til at belyse. Har du flere forslag er du velkommen til at kontakte redaktøren på henrikmlm@me.com

AT-2018 Italiensk

verden rundt
EMU er et centralt sted for både lærere og elever at lede efter inspiration og hjælp til de forskellige fag. I denne artikel kan du få inspiration til AT, som involverer italiensk på stx.

AT-2018 Matematik

Skiftespor
Her er forslag til, hvordan matematik kan bidrage til årets AT-emne.

AT-2018 Musik

siluet af dansende
Her er samlet et idékatalog, hvor der fokuseres på, hvordan musik kan indgå i samspil med andre fag i AT 2018. Her er både løse ideer og mere færdige opgaver.

AT-2018 Naturgeografi

AT 2018: Alternativer
© Laust Wium Olesen
Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

AT-2018 Psykologi

Fisk svømmer mod strømmen
AT og psykologi plejer at være gode venner. I år er ingen undtagelse. Redaktøren har samlet en række eksempler fra diverse kanaler og modtager gerne endnu flere tilsendt.

AT-2018 Religion

Skilt med påskriften "Alternatives"
Inspiration til årets AT-opgave med religion som deltagende fag.

AT-2018 Retorik

valg
AT-emnet i 2018 handler i høj grad om at sætte alternative dagsordener. Dermed rammer emnet lige ned i retorikkens kernedisciplin: Hvordan taler man med overbevisning, så man vinder tilslutning til sin sag?

AT-2018 Samfundsfag

længsel
Samfundsfag kan indgå på mange måder i årets AT-emne: alternativer - ideer til forandring og fornyelse. Samfundsfag er det fag der på den ene side beskæftiger sig med hvordan samfundet er organiseret og hvordan det fungerer. Samtidig er man i faget altid opmærksom på de politiske valg, som beslutningstagere og borgere er stillet overfor mellem alternative muligheder og udviklingsstrategier

Hovedområdernes teori, empiri og metode

Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et af de faglige mål i SRP er, at eleven skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Her får du et overblik over empiri, teori og metoder i det humanistiske hovedområde og links til fagenes sider om metode..
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.

Se også...

Vejledning til Intra

Fagenes teori og metoder belyser sagen

Det er den samme sag, der belyses og undersøges for at opnå indsigt og erkendelse, men fagene anlægger hver deres synsvinkel og går til sagen med forskellige teorier og metoder.
Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.
Innovationsmodel

AT-håndbog med kapitel om innovation fra Egaa Gymnasium

Find inspiration til, hvordan man forbereder lærere og elever på innovation i AT i denne håndbog fra Egaa Gymnasium! Læs også det PowerPoint, som blev brugt på skolens PR-møde: Her er de helt centrale pointer opsummeret.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Artikelsamling om årets AT-emne
Log ind med dit uni login og hent inspiration i artiklerne
Find inspiration til opgaveemner inden for årets AT-tema, som især handler om religion, men også kan ses i et samfundsfagligt, historisk eller filosofisk perspektiv.

Emneord