AT-2018 Biologi: Alternativer

Inspiration til hvordan biologi kan indgå i elevernes AT-projekt.

Alternativer – ideer til forandring og fornyelse

Biologi er den del af naturvidenskaben, der beskæftiger sig med de levende organismer. I dette AT-projekt vil det derfor være en etableret opfattelse af den levende natur eller en måde at bruge den levende natur på, der udfordres af alternativer.

AT-opgave 2018

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum. 

Send gerne flere forslag til biologirelevante sager og emner til AT-eksamen 2018: na@eg-gym.dk.

Du skal vælge opgave A eller opgave B.

Opgave A
Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Findes der alternativer til dyreforsøg?

Epigenetik - alternativ tilgang til debatten om arv og miljø?

Alternativ behandling - hvordan ved vi om det virker?

Findes der alternativer til antibiotika?

Kan alternativ kost afhjælpe klimakrisen?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord