AT-2018: De overordnede problemstillinger

Læs Undervisningsministeriets introduktion til AT-emnet "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse".

AT-2018

Nøgen kvindekrop

Kroppens forandring og fornyelse kunne være et emne

En etableret opfattelse eller praksis udfordres ofte af alternativer. Alternativer formuleres typisk som mere eller mindre gennemarbejdede ideer eller visioner. Der kan opstå sammenstød mellem traditioner og ideer til forandring eller fornyelse. Det kan føre til et opgør med eller ligefrem et oprør mod det etablerede. Resultatet kan være, at den etablerede praksis enten fortrænges eller tilpasses et alternativ. I de mest radikale tilfælde kan denne proces beskrives som en revolution eller et paradigmeskift, som fører til markante ændringer. 

Inden for kunst og litteratur forsøger kunstnere med jævne mellemrum at formulere alternativer til etablerede udtryksformer, som, de mener, er stivnede i konventionelle mønstre eller ude af trit med samfundsudviklingen. En alternativ æstetik indebærer ofte dels et brud med gældende regler for formsprog og dels en kreativ omfavnelse af teknikker, motiver og temaer, som den etablerede kunstopfattelse ikke giver plads til. Kunstneriske og litterære udtryk kan indtage en outsiderposition som alternative, ikke-kommercielle eller ligefrem aktivistiske. Kunst og litteratur kan inspirere til alternativer, når de fx skildrer utopiske samfund. Når alternativer formuleres, kan sproget udvikles radikalt og nye utraditionelle sproglige udtryksformer kan opstå. Sproglige nyskabelser kan skabe nye rum for identitetsdannelse og erkendelse. 

Traditionelle opfattelser af seksualitet, familie og køn presses af nye normaliteter, nye kombinationer og nye definitioner. Den traditionelle konkurrenceidræts fokus på præstation og effektivitet bliver påvirket af alternativer, der ser kroppen i et mere holistisk perspektiv. Samtidig har den organiserede idræt fået modspil fra fx unges gadesport. 

Historisk set er der mange eksempler på alternative bevægelser og teknologier, der medfører afgørende forandringer for samfundsstrukturer og mentalitet som fx en række teknologiske og ideologiske revolutioner. Etablerede religiøse dogmer udfordres af alternativer som fx i det protestantiske oprør mod katolicismen. 

Det repræsentative demokrati opfattes af mange som den naturlige styreform, men der findes alternativer som fx direkte demokrati og diktatur. Etablerede politiske partier oplever ofte, at der opstår alternativer til deres egen position. Alternativer i form af nye partier bæres frem af tidligere medlemmer eller af nye mobiliserede befolkningsgrupper. De traditionelle økonomiske mål udfordres af alternative syn på vækst og bæredygtighed. Markeder disruptes af alternative måder at drive virksomhed på. 

Gængse medieplatforme overhales af alternative medier, der giver borgere og brugere direkte indflydelse på nyhedsformidling, men dette muliggør større udbredelse af fake news

Naturvidenskab opstiller teorier til forklaring af de observationer, man har foretaget. Teorierne kan udfordres af alternative teorier eller af nye observationer, som den etablerede teori ikke kan redegøre for. De alternative teorier afvises ofte af det etablerede videnskabelige samfund. De kan også indgå som elementer i de eksisterende teorier. Det kan forekomme, at den alternative teori fuldstændigt erstatter den etablerede teori, der således forkastes. Her er der tale om en videnskabelig revolution med et paradigmeskift som resultat. Når alternative teorier opstår, kan der ske en ændring i den måde, hvorpå matematik indgår i en forklaring, eller helt ny matematik må udvikles og anvendes. På samme måde kan tilfældigt opståede ideer eller opfindelser fungere som alternativer til etablerede teknologier. 

Observationer og videnskabelig forskning udfordres af skeptikere og konspirationsteoretikere, der benægter observationerne eller opstiller alternative forklaringer, som anfægter grundlaget for opnåelse af viden og tilliden til videnskabelige indsigter. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png