AT-2018 Fysik og Astronomi

Inspiration til årets AT-emne fra fysik og astronomi

Årets AT-emne

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Opgave A
Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 


Opgave B
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Ideer til AT hvor fysik og astronomi indgår

Kosmologi og astrofysik

Kosmologiske modeller - steady state teorien (FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Hubbles lov som alternativ til et statisk univers [FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Lambda-konstanten i Einstein generelle relativitetsteori -> Mørk energi [FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Gammaglimt - forskellige alternative forklaringer - hvilke er rigtige? [FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Mørkt stof, rotationskurver - alternativer til Newtons gravitationslov (MOND) [FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Alternative steder at leve (andre planeter, fx Mars eller exoplaneter) [FY/AS; teoretiske og eksperimentelle metoder]

Alternative materialer

Alternative materialer - grafén [KE/FY; Eksperimentelle og teoretiske metoder]

Alternative lagringsmedier til data (SSD vs magnetisk lagring) [FY/MA; Eksperimentelle og teoretiske metoder]. Se fx How SSD really works  eller How do SSD's work

Alternative biler

Brintbilen [KE/FY eller FY/SA]

Elbilen, herunder Teslas lastbiler [KE/FY eller FY/SA]

Alternative energikilder og energilagring

Alternative energikilder: Sol, vind, fusion, nye atomkraftværker [FY/SA]

Naturgas i Danmark som alternativ til kul [FY/SA]

Lagring af energi fra vindmøller og solvarme [FY/SA]

Alternative lyskilder

Elektriske pærer, LED, lyskvalitet, belysning i u-lande vha. sodavandsflasker [FY/SA]

Alternativer til fly (luftskibe,…) [FY/SA]

Alternative internetforbindelser

Google ballonprojekt [FY/SA]

Alternative klimateorier og klima

Alternative klimateorier (kosmisk stråling) [FY/SA FY/NG]

Alternativer til CFC-gasser og hvordan det har påvirket ozonhullet [FY/SA, FY/KE]

Alternative computere og kryptering

 Kvantecomputere som alternativ til klassiske (binære) computere [FY/MA]

Kvantekryptering vha sammenfiltrede kvantetilstande a la Einstein-Podolski-Rosen (fx. Greene-Hornberger-Zeilinger (GHZ-tilstande) som alternativ til klassisk kryptering (fx RSA-kryptering). Eksempel: Den kinesiske Micius satellit [FY/MA]

Alternative verdensbilleder [HI/FY evt. FY/MA]

Grundlæggende alle de naturvidenskabelige paradigmeskift, herunder:

Ptolomæisk vs. Copernikansk verdensbillede

Tycho Brahes verdensbillede vs. det ptolomæiske verdensbillede

Lys som bølger eller partikler (Newton vs. Huygens)

Einsteins forklaring af gravitation vs. Newtons forklaring

Æterteorien

Den specielle relativitetsteori vs klassisk mekanik

Kvantemekanikkens fremkomst (fx alternative forklaringer på brintatomet (Rosinbollemodel/Rutherfords planetmodel/Bohrs atommodel/Schrödingerligningen/Diracligningen)

Nogle "alternative" teorier som bevisligt er forkerte

Jorden er flad! [FY/MA]

Apollomissionerne fandt aldrig sted! [FY/SA/HI]

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord