AT-2018 Klassiske fag

Vær med i årets fælles AT-brainstorming for de klassiske fag!

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Send gerne forskellige forslag til redaktøren på chresteria@chresteria.dk.

"Alternativer - ideer til forandring og fornyelse"

Ud over den fælles klassiske brainstorming om årets AT-emne er der masser af inspiration og hjælp at hente på de generelle AT-sider her på EMU.

Fælles klassisk idékatalog på Padlet

Padlet-forum med fælles brainstorming

Bliv inspireret til AT-2018 i de klassiske fag på vores fælles Padlet-forum:

https://padlet.com/Chresteria/AT2018

Redaktøren vil meget gerne opfordre alle lærere til at skrive ind med ideer, spørgsmål og kommentarer!

Hvis du har praktiske/tekniske spørgsmål, kan du skrive til chresteria@chresteria.dk.

Levende statue

Hent inspiration og hjælp på EMUs generelle AT-sider og videnskab.dk

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord