AT-2018 Musik

Her er samlet et idékatalog, hvor der fokuseres på, hvordan musik kan indgå i samspil med andre fag i AT 2018. Her er både løse ideer og mere færdige opgaver.

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Har du ideer til, hvordan musik kan indgå i årets AT-emne, så skriv meget gerne til gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk, så samler jeg ideerne her.

 

Rammerne for opgaven

Alternativer – ideer til forandring og fornyelse

Man skal arbejde med …"en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ”.

 

Fra AT-materialet fra Undervisningsministeriet uddybes dette bl.a. sådan:

”Inden for kunst og litteratur forsøger kunstnere med jævne mellemrum at formulere alternativer til etablerede udtryksformer, som, de mener, er stivnede i konventionelle mønstre eller ude af trit med samfundsudviklingen. En alternativ æstetik indebærer ofte dels et brud med gældende regler for formsprog og dels en kreativ omfavnelse af teknikker, motiver og temaer, som den etablerede kunstopfattelse ikke giver plads til. Kunstneriske og litterære udtryk kan indtage en outsiderposition som alternative, ikke-kommercielle eller ligefrem aktivistiske. Kunst og litteratur kan inspirere til alternativer, når de fx skildrer utopiske samfund. Når alternativer formuleres, kan sproget udvikles radikalt og nye utraditionelle sproglige udtryksformer kan opstå. Sproglige nyskabelser kan skabe nye rum for identitetsdannelse og erkendelse.”

SAGEN og FAGENE

Man skal altså finde et INTERESSANT ALTERNATIV. En del af opgaven vil gå ud på at argumentere for at det vi ser på er et brud med en tradition, hvis det ikke er helt åbenbart. En del af opgaven vil gå ud på at forklare hvorfor dette brud er interessant eller perspektivrigt … at det får en betydning.

I innovationsopgaven taler vi i højere grad om et ALTERNATIV, der ikke helt er realiseret, men hvor man selv går ind og bidrager i processen (fx et formidlingsprojekt/en app/…).

Samtidig er det vigtigt ikke kun at fokusere på alternativet. AT-eksamen er også en ramme, hvor du skal demonstrere, at ”fagene kan bruges til noget”. Hvis du har et godt traditionsbrud, men ikke nogle faglige-metoder, der kan inddrages i løsningen, så er det et dårligt emne.

Det handler om EN SAG, men kun i det omfang at den kan belyse TO FAG.

Når du har en ide til en SAG, så skal du vende den med din musiklærer og en faglærer i det andet relevante fag. Hvis de siger god for det, er det en god ide.

Hvor meget musikanalyse? Hvilken analyse?

Den traditionelle musikinterne analyse med melodisk analyse, harmonisk analyse, instrumentering/groove, form og stil-analyse er god til mange ting, men i AT-sammenhæng vil problemet være at den har ”svært ved at nå andre fag” og at den sagtens kan være helt uinteressant for det projekt man er i gang med. Derfor skal du i en AT-eksamenssituation kun bruge meget tid på de dele af analysen, der bidrager med noget væsentligt.

Der er samtidig andre vinkler på hvad og hvordan vi analyserer musik. Her vi mere på musikken ”udefra” – musikken som en del af en samfundsmæssig udvikling. Denne type analyser vil ofte fylde mere end den normalt gør i musiktimerne.

Den analyse du skal lave i AT vil typisk bygge på betragtninger omkring et eller flere konkrete værker, men i højere grad kombineret med kilder der fremstiller fx en (kultur-)historisk udvikling end vi ofte gør i musiktimerne normalt. Flere bøger … færre noder.

Spørgsmålet om vægtningen af værker overfor andre musik-faglige kilder skal du vende med dine vejledere. Det er vigtigt.

EMU-side om musikanalyse

Ideer til vinkel og fag

Der er mange muligheder for at arbejde med traditionsbrud i musik. Her er nogle skitser til ideer:

 

Elektronika – synthesizeren. Der er mange muligheder, men fx er Kraftwerk et godt eksempel på at musikkens struktur grundlæggende ændres i elektronikaen. Mindre fokus på harmonik og mere på klangfarve. Andre formtyper. Ny kunstnerrolle. Ny fremtræden. Nyt tekstindhold. Hvilket fag skal vi arbejde sammen med? Hvis vi kombinerer det med fysik/matematik kan vi se på spørgsmål omkring tonegeneratorer og overtoner. Hvis vi ser på sætter det ind i en bredere samfundsudvikling kan humanistiske og samfundsfaglige fag komme på banen.

Dropkick Murphys er et Boston-orkester der spiller en blanding af punkrock og traditionel irsk folkemusik. Det er både tradition og traditionsbrud på en gang. Det kunne sagtens være sammen med engelsk. Der er mange andre orkestre, der er ude i lignende projekter.

Musik og modernitet. Charles Ives komponerer mærkelig musik i USA omkring år 1900. I værket ”Central Park” viser han hvordan lydindtrykket er i NewYork i Central Park, med lyde der kommer fra forskellige steder, forskellige orkestre, der måske passerer hinanden. Altså noget der både er ”mere” og ”mindre” end det vi forstår ved musik i dag. Hans tema er storbyen og dermed kunne det måske være i samarbejde med engelsk, historie eller samfundsfag. Der er mange andre tilsvarende emner: Futuristerne, der laver maskiner der lyder som fabriksfløjter og maskinlarm, og komponerer for disse.

Pink Floyd’s The Wall har stort set kunnet bruges i AT-emnet for samtlige år. Her er det ikke så meget i musikkens stil, at vi finder bruddet. Der hvor Pink Floyd for alvor ”gennembryder en mur” er ved genrebrudet. De kombinerer rockkoncerten med dramaet og (tegne-)filmen. Den visuelle oplevelse en koncert er i dag, introduceres af bl.a. Pink Floyd og den symfoniske rock. Samtidig er temaernes psykologiske omdrejningspunkt med til at ændre hvilke problemfelter rockmusikken arbejder med. Alt efter hvad man sætter som omdrejningspunkt, kan det andet fag være humanistisk eller samfundsfagligt. Engelsk eller historie. Måske samfundsfag, hvis man kan finde en konkret vinkel/teori.

Nogle gange er det ikke selve musikken, der fornyes, men de steder den udføres eller formålet med musikken. Røde Mor laver traditionel rockmusik men som et politisk gadecirkus. Kunsten får en aktivistisk rolle. Ravescenen i England er et andet eksempel på at musikken erobrer en ny scene. Begge dele fungerer fint med historie og måske sprogfag og samfundsfag.

Musik og markedsføring. Nye teknologiske rammer giver nye muligheder for at markedsføre og formidle musik. Radiohead og gratis download er en vinkel. Andre kunstnere har gjort det (MØ). Godt emne, men man skal overveje, hvad det så er man vil arbejde med i musik.

Tempererede stemninger sætter komponister i barokken i stand til at komponere i mange flere tonearter end man gør i renaissancen. Hvor er den fysiske/matematiske konflikt, der ligger i den traditionelle ikke-tempererede stemning? Se på værker af Michael Praetorius og demonstrer hvilke begrænsninger han komponerer under. Regn på Praetorius. Og kig så på Bach, og se hvad han kan. Det kan man sagtens lave med matematik.

Hvis overskriften er musik og netværkssamfundet, så er der mange indgange. Her er der en klar samfundsfaglig vinkel, der kan udvikles med historie og måske samfundsfag. Musikindgangene er mange men DIY-kulturen (Do-It-Youself). Teknologien har gjort det muligt at producere sin egen musik via computere og gratis-programmer, YouTube, og SoundCloud gør det muligt at distribuere, og man kan mødes i grupper på nettet og debattere og udveksle meninger og musik. Samtidig udfordrer remix og tilsvarende citatteknikker mere og mere forestillingen om det originale værk. ”Man er den man er i kraft af hvem man citerer”. Forestillingen om at et værk er originalt, selvstændigt og afsluttet udfordres.

 

Hvis man ønsker en innovationsvinkel på årets emne kan man se på musikformidling. Hvordan formidler man eksisterende musik til nye publikumsgrupper? Opera til børnehaven. Lav et konkret projekt.

Hvordan ændrer man de rammer musikken fungerer under? I Århus Festuge laver de koncerter kun for unge under 18. Det er om eftermiddagen og uden alkohol (Smells Like Teens).

Ud over dette kan man finde mange komponister og musikere, der på deres måde har sat en ny standard (Lady Gaga, Jimi Hendrix og Richard Wagner for at nævne tre) og kan man finde den rette vinkel, hvor alternativet kan belyses ud fra et andet fag end musik så kan det også være et godt emne.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord