AT-2018 Naturgeografi

Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

Alternativer - ideer til forandring og fornyelse

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Nedenfor gives eksempler på ”sager”, som tager udgangspunkt i årets AT-opgave. Eksempler og forslag er grupperet efter A-opgaven (innovation) og B-opgaven (traditionel), men der er gode muligheder for, at eksempler og forslag kan løses ved begge opgavetyper.

Der er angivet flere mulige fagkombinationer. Dette udvalg skal naturligvis ikke opfattes som en begrænsning.

Indsend meget gerne ideer til både A- og B-opgaven til fagredaktøren: laust@lwo.dk.

AT 2018: Alternativer
© Laust Wium Olesen

Behøver vi alle at se den samme vej?

Opgaverne A og B

Opgave A

Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

 

gruppe af får
© Laust Wium Olesen

Opgave A - ideer

Elbilen i Danmark

Ng+Sa, Ng+Fy, Fy+Sa.
Hvor overlegen er elmotoren i forhold til forbrændingsmotoren, hvad skal der til for at skabe et gennembrud? Afgifter, energipolitik, tilgængelighed, batteriteknologi.

Brintbilen globalt

Ng+Fy
Hvorfor er brintbilen et godt alternativ til forbrændingsmotoren? Hvad mangler der for at skabe et gennembrud for brintbilen?

Alternativer til plastik

Ng+Sa/Bi.
Hvordan fremmes et skifte fra oliebaserede plastikprodukter i fx emballage til plantebaserede og mere vedvarende materialer? Hvilke problemer kan mindskes/løses ved et skifte? Opstår der nye problemer?

Alternative byer

Ng+Sa.
Hvilke problemer har man med byvækst i rige og fattige lande? Hvordan skal/kan fremtidens by se ud?

gruppe af får
© Laust Wium Olesen

Opgave B - ideer

Pladetektonisk model.

Ng+Hi, evt. Ng + En, Ty
Et klassisk eksempel på et naturvidenskabeligt paradigmeskift. Fra kontinentaldrift til pladetektonik, videnskabshistorie.

Global opvarmning som et HOAX

Ng+Sa
Det er tilsyneladende svært at opnå konsensus om global opvarmning, Trump-administartionen har meldt USA ud af klimaaftalen fra Paris og har i en anden sammenhæng lanceret begrebet “alternative facts”, klimabenægtere og deres gennemslagskraft. 

Geocentrisk/Heliocentrisk verdensbillede.

Ng+HI, FY+HI
Klassisk eksempel på paradigmeskift.

Resiliens frem for bæredygtighed

Ng+Sa, Ng+HI, Ng+Fi
Er vi ved at forlade det optimistiske syn på verden, at der kan opnås bæredygtighed? Er nutidens arbejde med at styrke samfundenes resiliens mere realistisk? Eller skal vi købe den næsten apokalyptiske og pessimistiske opfattelse, som ligger bag begrebet. Antropocæn

Nordvest- og nordøst-passagerne

Ng+Sa
Fragtsejlads i Arktis som alternativ til skibsruter gennem de store kanaler samt syd om Afrika. Arktisk miljø, verdenshandel, ressourcer, rettigheder, polarisens smeltning. 

Er der brug for en ny jordreform i Latinamerika?

Ng+Sp
Jordreform/jordkoncentration/arealanvendelse i spansktalende latinamerikanske lande. 

Bolivia som et land, der går mod strømmen i LA

Ng+Sp
Udfordret natur, sårbarhed overfor global opvarmning. Men også spændende nybrud som en ny forfatning, øget ressourcebevidsthed, demokrati i en flernational stat. 

K-T-event - hvorfor døde dinosaurerne?

Ng+Fy, evt. Bi
Vulkanisme eller meteornedslag? Katastrofeteorier. 

Økologi og biodynamik som alternativ til konventionelt landbrug.

Ng + BI (øko) + Re (bio).
Jordbund, næringsstoffer, bekæmpelsesmidler, teknologi, R. Steiner-lære, kosmologi (bio).

Geologiens fader Nicolaus Steno

Ng+HI, Ng+re
Nicolaus Stenos rejser til Toscana omkring 1670 , hvor han formulerede geologiens videnskabsteori.

Livet skabte landet - Minik Rosings teori

Ng+Bi, Ng+Ke
Tunge og "lette" bjergarter, Basalt og granit, oxygen fra bakterier ændrede bjergarter. Bio: fotosyntese/kemosyntese, Kemi: karbon isotoper som tegn på liv - henfald til og fraktionering af hafnium isotoper som daterings værktøj og ændringen i fri energi som funktion af fotosyntesen. Fra hypotese til teori, videnskabshistorie.

Biomasse i energiforlig 2018

Ng+Bi Ng+Fy
Alternativer til fossile brændsler. Kommende energiforlig 2018 og hvordan vi kan opnå en bæredygtig energisektor.

Gerrymandering - alternative veje til flertal

Ng+SA
I USA omlægges grænser for valgdistrikter, så der i højere grad opstår sikre kredse for de store partier. Det sker på basis af omfattende vælgeranalyser.

gruppe af får
© Laust Wium Olesen

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Videnskab.dk har samlet deres bedste artikler om 'Alternativer' til inspiration, når du vælger fag - og emne.

Emneord