21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.

Fremtidens kompetencer

  • Hvad det er for kompetencer der er – og i stigende grad bliver – efterspurgte og afgørende nødvendige at beherske i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund under hastigt stigende forandringsudvikling?
  • Hvordan kan vi planlægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse kompetencer?
  • Hvordan kan vi bruge læringsteknologi til at understøtte og kvalificere denne kompetenceudvikling?

Fokus på 6 kompetencer

4091_.jpg

Undervisningsmetoden kollaborativ læring er en stensikker vej til at forberede eleverne på fremtiden.

Dette er de tre forberedende spørgsmål. En lang række aktører har sat sig for at undersøge, hvad svarene mon kunne blive.

CFU KP har opstillet denne liste med de kompetencer, man bør have fokus på, at eleverne udvikler:

  1. Kollaboration
  2. Problemløsning og innovation
  3. Videnskonstruktion
  4. Kompetent kommunikation
  5. Selvevaluering
  6. It og læring

Inspiration

Kursus i 21. århundredes kompetencer

En systematisk progression for hele klasser kan man tilrettelægge ud fra taksnomiske beskrivelser med tilknyttede øvelser og brug af it.

Lars Due Arnov fra Center for Undervisningsmidler KP skriver: "Konceptet tilbyder en række strukturer, der kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende overfaglige kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. For hver af ovenstående kompetencer tilbydes en "nøgle", der angiver hvor grundigt, der arbejdes med de enkelte kompetencer."

Måske var det en idé at booke et kursus? "Målet med kurset er at gøre dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til planlægning, gennemførsel og evaluering af din egen og dit teams undervisning." Læs mere her.

Læs også

En cirkel af hænder der er lagt over hinanden

AT fremmer 21. århundredes studiekompetencer

AT er det perfekte omdrejningspunkt i arbejdet med fremtidens kompetencer. I arbejdet med at definere fremtidssikrede kompetencer for unge mennesker, nåede man i projektet "21st Century Learning Design" frem til seks kompetencer, der bør udvikles hos elever på alle niveauer i uddannelserne. Italesæt dette for eleverne i AT-projektforløbene.
Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.

Relaterede filer

Pædagogisk vejledning til fortællingen "De røde sko" fra Charlotte Weitzes "Mørkets egne": Inspiration til hvordan man arbejder med 21 skills in danskundervisningen. (Vejledningen er udarbejdet af redaktøren, Hanne Heimbürger).

Relaterede links

En CFU-blog om læringsteknologi og it-didaktik i det 21 århundrede.
Her kobles Bloom med konkrete it-værktøjer
Artikel skrevet af gymnasiekonsulenterne Hanne Heimbürger og Anne Boie Johannesson