3. Tegn på læring

Tegn på læring tydeliggør elevernes opnåede læring i forhold til det nye, de skal lære, og niveauet for elevernes målopfyldelse.
Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

Tegn på læring tydeliggør elevernes opnåede læring i forhold til det nye, de skal lære, og niveauet for elevernes målopfyldelse. Elevernes tegn på læringsudbytte synliggøres i undervisningen i:

 • Det, eleven kan kommunikere
 • Det, eleven i praksis kan demonstrere
 • De produkter, eleven kan skabe

Nedenfor er opstillet tegn på læring for hvert læringsmål i tre niveauer.

Kulturforståelse

Omsatte læringsmål:

Eleverne kan fortælle, i hvilke lande man taler tysk og vise, hvor de er placeret i Europa.

 • Niveau 1: Eleven kan med støtte i fx et kort fortælle, i hvilke lande man også taler tysk.
 • Niveau 2: Eleven kan vise hvor landene, hvor man taler tysk, er placeret i Europa på et kort.
 • Niveau 3: Eleven kan spontant fortælle, i hvilke lande man taler tysk og på et kort vise, hvor de er placeret i Europa.

Omsatte læringsmål: Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne.

 • Niveau 1: Eleven ved, at Tyskland er delt op i Bundesländer og kan nævne nogle tyske byer.
 • Niveau 2: Eleven kan med egne ord forklare, at Tyskland er delt op i Bundesländer, og at hvert Land har sin hovedby, hvoraf nogle kan nævnes.
 • Niveau 3: Eleven kan med egne ord forklare, at Tyskland er delt op i Bunderländer, og at hvert Land har sin hovedby. Eleven ved evt., at nogle byer har status som Bundesland. Eleven kan nævne flere af hovedbyerne i rette kombination Land/Stadt.

Sprogligt fokus

Omsatte læringsmål: Eleverne kan gentage udvalgte tidsbiord/ tidsadverbier, der handler om rækkefølge: først, så, derefter, senere, til slut.

 • Niveau 1: Eleven kan med ordene foran sig gentage to-tre udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge.
 • Niveau 2: Eleven kan med ordene foran sig gentage udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge og er sikker i, hvad hver enkelt betyder.
 • Niveau 3: Eleven kan med ordene foran sig med korrekt udtale gentage udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge og er sikker i, hvad hver enkelt betyder.

Kulturforståelse

Omsatte læringsmål: Eleverne kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af tidsbiord/tidsadverbier. Eleverne kan i den sammenhæng benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten.

 • Niveau 1: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af et forlæg med tidsbiord/tidsadverbier og deres betydning. Eleven kan i den sammenhæng med nogenlunde forståelig udtale benævne Bundesländer og evt. hovedbyer, man passerer på ruten
 • Niveau 2: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af forlæg med tidsbiord/ tidsadverbier. Eleven kan i den sammenhæng med nogenlunde korrekt udtale benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten.
 • Niveau 3: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer evt. ved brugen af forlæg med tidsbiord/tidsadverbier. Eleven kan i den sammenhæng med tæt på korrekt udtale benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer.

Lytning

Omsatte læringsmål: Eleverne kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleverne kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk eller tysk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte.

 • Niveau 1: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå en enkelt information i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte.
 • Niveau 2: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt dels på dansk dels på tysk med støtte i gennemgåede verber fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte.

Niveau 3: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt og med støtte i gennemgåede verber primært på tysk fortælle information om hovedbyen evt. med billedstøtte.