4. klasse

Her på siden kan du læse om de fag, dit barn har i 4. klasse. Du får også informationer om din rolle som forælder på mellemtrinnet, og hvordan du kan bidrage til at skabe et godt samarbejde med skolen.

Om undervisningen

Når dit barn starter i 4. klasse, starter det samtidig på det første år af mellemtrinnet. I 4. klasse har eleverne mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design og madkundskab. Nedenunder kan du læse meget mere om de to nye fag. I 4. klasse får eleverne desuden flere timer i historie, natur/teknik og idræt.

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

På mellemtrinnet, som betegner 4. til 6. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet.

Lærere, pædagoger og forældre omkring klasser på mellemtrinnet har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns udfordringer på mellemtrinnet. Underviserne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt barnet som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle. 

Det er altid en god ide, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne, og det kan også være en udfordring for dig som forælder. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

 Elevplanen kan skabe overblik over områder, hvor dit barn har særligt behov for din støtte og fokus. Vær som forælder opmærksom på, at elevplanens indhold måske ændrer karakter i løbet af mellemtrinnet i takt med elevernes interesser. I de fleste klasser bliver det i løbet af mellemtrinnet relevant at tale om problemer med digital mobning, og i nogen klasser dukker alkoholdebatten tidligt op.

 

Emneord