4. ledelsesfelt: Strategisk kapacitets- og kompetenceudvikling af skoleledelse og pædagogisk personale

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Strategisk kompetenceudvikling på alle niveauer, videndeling skolerne imellem og på tværs i organisationen samt eksempler fra praksis.

Kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning

Lærer

Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen

KORAs undersøgelse anlægger et bredt perspektiv på kompetenceudvikling og undersøger kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. Analysen viser, at kommunernes styring af kompetenceindsatsen på skoleområdet generelt er strategisk og systematisk.
lærer

Kompetencedækning i folkeskolen

Lange Gruppen har foretaget en undersøgelse af potentialet for øget kompetencedækning (tidligere linjefagsdækning) via ændret fagfordeling og kompetenceudvikling i folkeskolen. Analysen viser, at den faktiske kompetencedækningsgrad på landsplan i 2016/17 er på 85,2 procent.
Voksne i dialog

Strategisk og effektiv kompetenceudvikling

Der foregår meget kompetenceudvikling, der ikke har den store effekt. Et større fokus på mål og opfølgning – samt en vekselvirkning mellem viden, praksis og sparring kan være med til at understøtte forandringer i praksis.
Elever ser koncentererede ud ved computer

Effektiv kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen skal sætte sit præg på den konkrete praksis – skabe transfer.
Tandhjul bestående af mennesker

Whole System Approach

Whole System Approach er et amerikansk udtryk for en helhedsorienteret og samarbejdsbaseret tilgang til skoleudvikling på alle niveauer af det kommunale system samt en organisatorisk sammenhæng, der understøtter dette.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Skolemøde

Lær af jeres bedste praksis med Appreciative Inquiry

Når en forvaltningschef eller skoleleder vil skabe mere inkluderende børnefællesskaber, er det en fordel at lade ledere og fagpersonale i fællesskab tage afsæt i at lære af deres bedste praksis.