5 Dice: Order of Operations Game

Brug denne app til at lade eleverne arbejde med regnearternes hieraki og udvikle metoder til arbejdet med de naturlige tal.
© MathFileFolderGames

Hvordan

Der kastes 5 terninger og målet er at ramme et bestemt tal ved at lægge øjensum sammen, trække dem fra, gange eller dividere. Man kan spille mod hinanden eller bare mod sig selv.

Hvorfor

I denne app er det muligt at lade eleverne oparbejde færdigheder i at foretage enkle beregninger med naturlige tal og udvikle metoder til addition, subtraktion, multiplikation og division med naturlige tal samt arbejde med regnearternes hieraki. Appen giver mulighed for differentiering. Det er fx muligt at vælge mellem 5 forskellige niveauer. Derudover gives eleven mulighed for at gætte og prøve efter, idet der ikke søges et korrekt svar i første forsøg.

Hvor

Appen retter sig mod matematikundervisningen i indskolingen.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Problembehandling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan løse enkle matematiske problemer (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk område)
Regnestrategier (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal (vejledende mål)
Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal (vejledende mål)
Eleven har viden om strategier til multiplikation og division (vejledende mål)