6 grammatikvideoer

6 korte videoer om hhv. ordklasser, subjekt, verballed, objekt, ordforråd og udtale.

1. Ordklasserne

I den første video følger vi Thomas, der skal lære om de enkelte ordklasser - fra substantiver over verber til adverbier og præpositioner.

Der er desuden et uddybende afsnit om ordklasser og øvelser til ordklasserne.

2. Subjektet

I den anden video skal Thomas lære om subjektet.

Der er et uddybende afsnit  om sætningens led og øvelser under videoen. 

3. verballed

Den tredje video omhandler verballedet.

Også her er der et uddybende afsnit om sætningens led og øvelser til videoen.

4. Objektet

I den fjerde video er Thomas nået til objektet - både det direkte objekt og den inddirekte objekt.

Der er et udbydende afsnit om sætningens led og øvelser under videoen.

5. Ordforråd

Den femte video omhandler ordforråd og hvor vores ord kommer fra.

Under videoen er der flere yddybende afsnit om f.eks. ordenes oprindelse, nye ord og ord og bogstaver i tal. derudover er der øvelser til afsnittet.

6. udtale

Det sjette og sidste afsnit omhandler udtale. 

Der er øvelser til afsnittet under videoen.

Om Grammatik for dummies

Videoerne er produceret af Studieskolen i samarbejde med produktionsselskabet Labelfilm og sproget.dk

Emneord