6. ledelsesfelt: Trivsel, motivation og engagement

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Roller og opgaver med den årlige trivselsmåling, udvikling af trivsel, motivation og engagement hos elever og personale samt eksempler fra praksis.

Trivselsmålingen

Glad skoledreng

Trivselsmålingen

Få vejledning til forvaltningens og skoleudvalgets rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Information

Værktøjer og eksempler fra praksis

En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.