8. klasse

Her på siden kan du læse om de fag, dit barn har i 8. klasse. Du får også informationer om din rolle som forælder i udskolingen, og hvordan du kan bidrage til at skabe et godt samarbejde med skolen.

Om undervisningen

Som noget nyt i 8. klasse får dit barn undervisning i samfundsfag. Desuden bliver kristendomskundskab genindført som et fag i dit barns undervisning. Derimod er der færre timer i geografi i 8. klasse og eleverne stopper helt med at have håndværk og design samt madkundskab. Herunder kan du læse nærmere om de fag, som dit barn har i 8. klasse.

Fag ordnet efter timefordeling

I 8. klasse har eleverne et årligt minimumstimetal for undervisningen på 960 timer. De enkelte fag har følgende vejledende timetal:

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I udskolingen, som er det sidste kapitel i grundskolen fra 7. til 9. klasse, består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Mange børn i 13-15 års alderen kan have brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. Pubertetsbarnet er mentalt under ombygning og kan have svært ved at aflæse lærerne eller kammeraterne og deres grunde til at sige og handle, som de gør. Sammenholdt med barnets egne humørsvingninger, behov for at teste sig selv og andre samt lyst til at måske prøve forskellige identiteter af, kan det gøre årene i udskolingen forvirrende og belastende for barnet. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.

For nogle elever og forældre er udskolingen sidste udkald for at få de faglige færdigheder på plads inden valg af 10. klasse eller ungdomsuddannelse. I elevplanen kan du få indtryk af eventuelle faglige udfordringer hos dit barn. På 8. og 9. klassetrin er elevplanen en elev- og uddannelsesplan, som kan hjælpe eleven til at træffe sine valg om skole og uddannelse. Den hjælper samtidig dig som forælder med at få overblik over dit barns beslutningsgrundlag, så I sammen kan drøfte eventuelle dilemmaer omkring uddannelsesvalget.

På mange skoler er der nye klassesammensætninger fra 7. klassetrin, og der skal måske bruges kræfter på at skabe gode vilkår for klassens trivsel og forældresamarbejdet. Selvom eleverne nu er unge mennesker med egne meninger og ofte veludviklede sociale kompetencer, spiller forældregruppens samarbejde og opbakning stadig en central rolle for klassens miljø og forudsætninger for læring.

 

Emneord