En varieret skoledag

Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om folkeskolereformens centrale elementer som fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.

I vejlednings- og inspirationsmaterialerne kan du læse om intention og lovgivningen bag en varieret skoledag. Du kan også læse om, hvad der kendetegner det gode arbejde med reformen, og få eksempler fra kommuner og skoler, som har gode erfaringer med arbejdet. Eksemplerne kan være afsæt for en dialog med politikere, forvaltning, skoleledere og undervisende personale. I inspirationsmaterialet finder du også den aktuelle viden og forskning inden for området.

Vejlednings- og inspirationsmaterialet målrettes både den kommunale forvaltning, skoleledelsen eller lærere og pædagoger.

Vejlednings- og inspirationsmaterialet om understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse findes anedenfor målrettet lærere og pædagogisk personale.

Vejledninger (7)

Trivselsmålingen

Glad skoledreng
Få vejledning til læreres, pædagogers og ressourcepersoners opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Pædagogiske læringscentre

Skilt: Pædagogisk center
På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.

Bevægelse

Bevægelse
Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.

Den åbne skole

Smilende skoleelever
På denne side finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.