ActiveBass - et øveband lige ved hånden

Find en simpel udgave af et koncept, som minder om Band-in-a-Box. Formålet med aktiviteten er at give eleven mulighed for at optimere egen øveproces i skolen og derhjemme.
COLOURBOX2031606.jpg

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Ressourcen giver eleven eller læreren mulighed for hurtigt at programmere et akkordforløb, som kan bruges som afsæt for øvning. Aktiviteten skal ses som led i en sammenspilssituation, hvor eleverne er i den fase, hvor de øver sig i deres instrument eller sangstemme forud for det egentlige sammenspil. Ved at anvende et sådant program minder øvefasen mere om selve sammenspilssituationen og kan derfor lette overgangen. 

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan anvende ActiveBass i egen øveproces.

Undervisningsaktivitet

Ressourcen kan gratis anvendes uden nogen form for installering. Der findes også mere avancerede alternativer, men de er ikke gratis. Start med at undersøge, om programmet virker på relevante computere. Hvis der er problemer med lyden, skyldes det normalt indstillingerne for medieafspilleren. 

Eleven kan evt. øve i et øverum med en bærbar computer eller i musiklokalet med tilkoblede høretelefoner. Læreren må overveje øvefasen for klassen som helhed. Denne aktivitet er sandsynligvis kun relevant for nogle elever i forbindelse med indstudering. Den helt store gevinst indtræder, hvis programmet kan animere eleven til at øve videre derhjemme.

Programmet er ideelt i forbindelse med undervisningsdifferentiering, fordi der netop kan justers i forhold til tempo mv.

Hvad gør læreren?

Læreren sikrer, at programmet kan køre på de computere, som skal anvendes.

Læreren udleverer et akkordskema til eleven, så det er muligt at gøre programmet klar til øvning. Læreren hjælper de første gange med at indtaste og justere programmet, så eleven hurtigt kan komme i gang. 

Hvad gør eleverne?

Eleven indtaster akkorderne og vælger en stilart. Instrumentsammensætning, tempo m.m. indstilles efter behov.

Eleven trykker 'play' og øver sig til akkordforløbet - der kan være tale om fx guitarsolo, basrundbang, vokal eller lign.

Tempoet sættes gradvist op, og der eksperimenteres med programmet, så det kan udnyttes optimalt. Eleven øver muligvis videre derhjemme.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsat læringsmål

  • Eleverne kan anvende ActiveBass i egen øveproces.

Tegn på læring

  1. Eleven indtaster akkorderne og spiller/synger til.
  2. Eleven udvikler sit instrumentalspil/sin sang ved at øve i forskellige tempi.
  3. Eleven udvikler sit instrumentalspil/ sin sang ved at afprøve forskellige stilarter.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
5. - 6. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende elektriske musikinstrumenter i sammenspil (vejledende mål)
Eleven har viden om musiklokalets elektriske instrumenter og tekniske udstyr (vejledende mål)