Addition og subtraktion med naturlige tal

Forsknings-informeret

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 2. klasse, hvor der arbejdes med additive og subtraktive regneprocesser samt problembehandlings- og ræsonnementskompetencen.
Elev laver regnestykke

Introduktion

Inspirationsforløbet beskriver planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning.

Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen under relaterede moduler.

Undervisningsforløbet  er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Inspirationsforløbene er udgivet af Undervisningsministeriet, 2014.

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Forløbet tager udgangspunkt i stofområdet tal og algebra og i de matematiske kompetencer problembehandling samt ræsonnement og tankegang.

Omfang

Forløbet varer 6-8 lektioner.

Undervisningsforløbet udfoldes kronologisk. Målstyret undervisning planlægges og gennemføres ud fra relationsmodellen.

Planlægningsfasen (1)

Gennemførelsesfasen (6)

Vis alle Vis færre

Evalueringsfasen (1)

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Problembehandling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan løse enkle matematiske problemer (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle matematiske forklaringer (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk område)
Regnestrategier (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal (vejledende mål)
Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer (vejledende mål)