Adoption skaber langvarige identitetsudfordringer

Det er oplagt for mange at konkludere, at omsorgssvigtede børn bare skal tvangsfjernes. Video og materialerne her viser dog, at den brudte tilknytningsproces og de senere identitetsspørgsmål får konsekvenser for mange.

Adoption som underemne eller som emne i større opgaver

Typer af adoption

Usynlig adoption: Adoption indenfor samme land og race.

Synlig adoption: Adoption fra andet land og race

Transracial adoption: Adoption i samme land, anden race

Intercountry adoption: Adoption fra et land til et andet, som regel med forskellig etnicitet

Kilde: Litteratur om adoption, Therese Høeg Jacobsen, Adoption og Samfund (2005)

En enkelt times snak om videoerne ovenfor og nedenfor, kan gøre et tema om omsorg og omsorgssvigt mere nuanceret i det tilfælde at eleverne konkluderer, at det omsorgssvigtede barn "bare skal tvangsfjernes". Alternativt er det et muligt emne til selvstændige opgaver, da der er tale om en afgrænset problemstilling med mange tråde til almenpsykologisk viden.

Adoptivbørn har i meget forskellig grad oplevet kvalitet i nærværet i de første leveår og reagerer derfor ganske forskelligt. Tilknytningsteori og neuroaffektiv udviklingspsykologi er oplagte teoretiske koblinger i denne forbindelse.

På denne side linkes til to videoer med Lars Røgilds, cand.mag., som redegør for typiske udfordringer hos adoptivbarnet og også forklarer en del tilknytningsteori. Lad eleverne tage noter og tag en opsamling på hans pointer, først i grupper og siden på klassen.

Begge videoer er venligst delt fra www.oddresort.com.

Kreditering

Siden er udarbejdet af Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Fra Videnskab.dk, 2017. Der er fulgt op på mange af de rumænske børnehjemsbørn, som blev adopteret af britiske forældrepar for over 20 år siden.
Videnskab.dk gengiver tal fra SFI-rapport, 2011.
Artiklen fra Information skriver bl.a. om den øgede risiko for psykiske lidelser, problemadfærd, identitetsvanskeligheder og ringere skolemæssige færdigheder.
Artiklen fra Information gennemgår resultater af undersøgelser af effekten af adoption kontra døgninstitutioner. Denne artikel kan bruges til at argumentere for effekten af adoption.
Artiklen her et et eksempel på, at der nødvendigvis også er argumenter, der gør konklusionerne mindre entydige.
Psykolog Lars Rasborg problematiserer, at omsorgssvigtede børn i for stort omfang fastholder kontakten til de svigtende forældre.