Akinator gætter, hvad du tænker på! (vf)

I den online spil stiller Akinator simple ja/nej spørgsmål, som eleverne svarer på. Se hvor hurtigt, han kan gætte hvilken person, ting, dyr eller begreb, I tænker på.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et egentligt forløb.

Aktiviteter egner sig fint til at indgå i et forløb om personbeskrivelse.

Det forudsættes, at eleverne har adgang til internet via deres PC, tablets, telefon eller andet device. Læreren kan også vise spil via – fx deres interaktive whiteboard

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan læse og forstå enkle spørgsmål om en kendt person.

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten handler om at vælge et kendte person, dyr, ting eller begreb og se om Akinator kan gætte, hvem eller hvad eleverne tænker på. Maskinen stiller en række spørgsmål, som eleverne skal svare på bekræftende eller afkræftende. Spillet kan spille med hele hold eller i mindre gruppe.

Sådan spiller I

For at starte spillet skal der klikkes på jouer. Derefter skal der vælges mellem Fais deviner des personnages eller Fais deviner des objets, animaux, concepts. Det er sprogligt nemmere at starte med Fais deviner des personnages. Der skal indtastes en alder, her kan der vælges den alder, som de fleste eleverne på holdet har.

Hvad gør læreren?

Lærerne beder eleverne, om at tænke på en person. Hvis de vælger en kendt person fx en historisk personlighed, en berømt musiker osv, er der større chancen for at Akinator gætter, hvem det er. Læreren kan stille som krav, at eleverne skal tænke på en fransktalende person.

Læreren sætter spillet i gang på white board eller andet projektor. Akinator vil stiller en række spørgsmål, som kan svares på med følgende ord: Oui, Non, Ne sais pas, Problablement, Probablement pas.

Lærerne gennemgår disse svarmulighed med eleverne og beder eleverne om at komme med et kvalificeret gæt på, hvad Akinator spørger om.

Hvad gør eleverne?

Eleverne skal brainstorm over, hvilken person, de ønsker, der skal gættes på.

Eleverne læser de stillede spørgsmål sammen og kommer med et kvalificeret bud på, hvad spørgsmålet betyder. Her kan de evt. søge på betydning af ord og udtryk ved hjælp af online ordbøger eller google translate.

Eleverne aftaler, hvad de vil svare på spørgsmålet.

Oui

Non

Ne sais pas

Probablement

Probablement pas

Ja

Nej

Ved ikke

Sikkert

Sikkert ikke

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan læse og forstå enkle spørgsmål.

Tegn på læring

  1. Eleven læser og forstår spørgsmålene med meget støtte i ordbogen eller meget støtte fra læreren og kammerater.
  2. Eleven læser og forstår spørgsmålene med lidt støtte i ordbogen eller lidt støtte fra læreren og kammerater.
  3.  Eleven læser og forstår spørgsmålene frit og uden støtte. 

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Fransk - valgfag
7. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk )
Læsning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om kontekstens betydning for læseforståelse (vejledende mål)

Relaterede moduler

Relaterede links