Albedo og forskellige overflader

Et enkelt forsøg hvor man med IR-termometer måler opvarmning af forskelligfarvede materialer.
3003_.jpg

Omfang 

1 modul à 90 minutter.

Formål

I dette forsøg skal eleverne undersøge, hvad der sker med forskellige genstande, hvor kun farven er forskellig, når man udsætter dem for kraftigt lys. 

Albedo betyder hvidhed og bruges i naturvidenskaben som udtryk for, hvor meget lys der kastes tilbage fra en genstand. Jo mere af det synlige lys, en genstand tilbagekaster, jo højere er albedoen.

Forberedelse

Eleverne præsenteres forinden forsøget for teori om albedo. Find en kort opsummering af teorien under relaterede filer.

Af materialer skal I bruge papir, pap eller plastik i forskellige farver, en kraftig lampe og et IR-termometer.

Gennemførelse

1. Læg dine genstande således, at de får en ens mængde lys, og lad dem ligge i 5 minutter. Mål herefter temperaturen hvert 5. minut, indtil du når op på 25 minutter. Notér temperaturen for hver genstand i et skema.

2. Lav en ny måleserie kun med en sort genstand. Regulér afstanden til lampen. Lad lampen lyse i 3 minutter, før du måler. Start med den største afstand, 60 cm., og fortsæt indtil du er nede på 20 cm. Notér resultaterne i et skema.

3. Lav en figur, der viser temperaturen som funktion af tiden. Tegn alle fire materialer ind i samme figur. Kommentér figurerne.

Find en udførlig aktivitetsbeskrivelse og flere opgaver under relaterede filer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Udførlig vejledning til eksperimentet samt arbejdsspørgsmål.

Relaterede moduler