Alle for én mod mobning - Ungdomsuddannelser

Mobning og ensomhed er også et problem på ungdomsuddannelserne. Mobning er et gruppefænomen, hvor alle i fællesskabet er med til at skabe en tryg eller utryg kultur. Her finder du en samling af den nyeste viden om mobning - og værktøjer til at forebygge og bekæmpe mobning, både off- og online.

Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning. Aktionsplanen er udarbejdet af Undervisningsministreriet i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet.

Læs den samlede aktionsplan på ministeriets officielle kampagnesite Alle for én mod mobning.

Viden om mobning

Forsker_Helle_ Raboel Hansen.
© Forsker_Helle_ Raboel Hansen.

Hvad er det nye i mobbeforskningen

Den nyeste mobbeforskning viser at klimaet i klassen og de sociale dynamikker er afgørende for, om mobning udvikler sig.
Hvad driver mobning
© Center for Rummelighed

Kan elever selv modvirke mobning?

Videointerview med Helle Rabøl Hansen. Eleverne kan selv påvirke trivsel i klassen, blandt andet gennem små alliancer, som siger fra over for mobning. Ældre elever kan være rollemodeller for de yngre.
Ensomhed

Ensomhed er mobningens tvilling

1-2 elever i hver gymnasieklasse føler sig tit ensomme, og med ensomheden følger tit de samme svære følelser, som mobbede elever slås med: Selvom det kan virke som om de ensomme elever selv vælger at holde sig for sig selv, oplever de fleste ensomheden som en pinefuld isolering.

Klagevejledning, antimobbestrategier og uddannelsesmiljø

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais

Uddannelsesmiljø

Et erhvervsrettet uddannelsesmiljø er et undervisnings- og læringsmiljø, der fremmer elevers trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et miljø, der understøtter udvikling af erhvervsfaglig identitet og afklaring af uddannelsesvalg.

Digital mobning og deling af krænkelse materiale

Lærere

Til lærere - om digital krænkelse

Som underviser på ungdomsuddannelserne kan du være med til at forebygge deling af krænkende billeder og sikre en god tone på nettet.
Ledelse

Ledelse - om deling af krænkende materiale

Materiale og værtkøjer til at forebygge digitale krænkelser og håndtere situationer, hvor der er blevet delt krænkende billeder. Derudover finder du film og gode råd til dialogmøder med forældre om deling af krænkende materiale.
Digital krænkelse

Elever - om deling af krænkende materiale og tonen på nettet

Ti markante danske YouTubere sætter fokus på at stoppe deling af krænkende billeder og på at skabe en god tone på nettet. Derudover finder du gode råd, hjælp og vejledning til indsatsen mod deling af nøgenbilleder.
Forældre

Forældre - om deling af krænkende materiale og digital adfærd

Det er vigtigt, at forældre til unge tager del i de unges digitale liv og taler med dem om de til tider svære situationer, de kan komme i på nettet. Men forældre kan være usikre på, hvordan de griber opgaven an. Her finder du to dialogfilm, som giver forældre indsigt i de unges digitale virkelighed og gode råd til, hvordan de kan tale med de unge om deres liv på nettet.

Undervisningsmateriale til stx/hf/hhx/htx

Hjælp og vejledning

Hjælp

Hjælp og rådgivning for unge

Kontakt til Cyberhus, Girltalk, Ung På Linje, headspace, BørneTelefonen, Sexlinjen for unge og Elevtelefonen.

Relaterede links

På kampagnesitet finder du bl.a. aktionsplanen, som indeholder anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
På kampagnens facebookside finder du bl.a. OL-deltagernes personlige historier om mobning.
Materialer på EMU til forældre, ledelse og pædagogisk personale. Viden, værktøjer og aktiviteter til indsatsen for forebyggelse af mobning.
Materialer på EMU til lærere, ledelse og forældre. Viden, værktøjer og forslag til forløb og aktiviteter i klassen til bekæmpelse mobning.
Her finder du et læringsmateriale, som kan bruges til læringsforløb eller kompetenceløft til ledelser og ansatte i dagtilbud, på skoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller på tværs i kommuner.