Alle har ret til at være en del af et fællesskab

Delprojekt 1: - digitale redskaber skal understøtte at vi når alle børn, og de får tilpasse udfordringer.

Formål

At være del af et fællesskab

I delprojekt 1 ”Alle har ret til at være en del af fællesskabet” har det overordnede formål for dette projekt er at skabe mere konkret og praksisnær viden om de pædagogiske og læringsmæssige effekter af brugen af digitale redskaber i dagtilbud.

Herunder at søge viden om:

 • Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?
 • Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring?
 • Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
 • Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?
 • Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere?

Konklusioner

I delprojekt har fokus været rettet mod sociale læreprocesser og brug af digitale teknologier i forhold til deltagelse i fællesskaber, turtagning, læring om teknologier samt sproglig læring.

I den forbindelse er det blandt andet erfaret at:

 • Teknologierne kan ved deres nyhedsværdi og tiltrækkende designs tiltrække sig opmærksomhed for sammensatte fællesskaber og derved skabe deltagelsesmuligheder, der ellers vanskeligere ville åbne sig.
 • Det er vigtigt at se digitale teknologier som en måde at understøtte børns deltagelsesmuligheder og relationsdannelse.
 • Når der skabes rum for en eksperimenterende tilgang til brugen af digitale redskaber, hvor den voksne overtager barnets mere legende og eksperimenterende tilgang (hvor voksne ofte går styret og styren-de til værks), så motiveres både børn og voksne til at afprøve de digitale redskabers muligheder og rammer.
 • Brugen af digitale teknologier kan også give børn mulighed for at lære noget om digitale teknologier.
 • Digitale redskaber kan kun øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde, hvis der udvikles en faglighed og et fagsprog om dette.
 • Digitale redskaber kan være med til at styrke børn med få deltagelsesmuligheder og relationer ved hjælp af særlige adgange til teknologier, altså børn som ”superbrugere”.

 

Læs hele delrapport 1 under relaterede filer

Relaterede filer

Delrapport 1 af forskningsprojektet "Digitale redskaber i dagtilbud"