Almen studieforberedelse - AT

Læs om hvorfor faget hedder "AT", og hvad det hedder på engelsk.
COLOURBOX2003063.jpg

Hvad er AT?

Hvorfor forkortelsen "AT"?

Almen studieforberedelse forkortes i daglig tale til AT. Dette er en computergenereret forkortelse i lighed med, at engelsk forkortes til EN. Den logiske betegnelse ville være AS, men den var allerede optaget af faget astronomi, og derfor valgte systemet blot det næste bogstav i ordet studieforberedelse.

Hvad hedder faget på engelsk?

"Almen Studieforberedelse" - Multi-Subject CourseworkGeneral Studies (bemærkning: interdisciplinary coursework subject at upper-secondary level preparing the student for further studies at higher education level. The coursework links Humanities, Natural Sciences, and Social and Behavioral Sciences.)

Mangler du noget på disse sider om AT?

Skriv gerne til redaktøren: hh@ucc.dk

Læs mere

Et piktogram af FN´s nye verdensmål
© FN

Hvad er AT? (For stx-elever)

Hvad er meningen med AT, og hvad skal du bruge det til? I AT lærer du at anvende flere fag til belysning af konkrete sager, og du lærer at se din sag i et historisk perspektiv. Du lærer også, hvordan du kan anvende fagene til at finde nye løsninger på konkrete problemer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord