Almen voksenuddannelse

På denne side finder du inspirationsmateriale til Almen voksenuddannelse om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse, Demokratiske handlekompetencer samt Kildekritik og kritisk refleksion.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning AVU

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Elever ligger i rundkreds

Demokratiske fællesskaber

Dette tema handler om samfundets fællesskaber samt de fællesskaber kursisterne til dagligt indgår i, og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan kursisterne kan introduceres til forskellige former for fællesskaber og stifte bekendtskab med, hvad der karakteriserer fælles beslutningsprocesser via arbejde med cases eller ved at invitere en lokal forening på besøg.
En gruppe drenge arbejder sammen

Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder, og hvad rettighederne betyder for kursisternes eget liv og for vores demokrati. Her sættes der fokus på den demokratiske samtale og kursisternes evne til at lytte og sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i dogmeregler for god debatkultur, samtale- og lytteøvelser samt arbejde med en kort film omhandlende demokratisk samtale.
Lærer giver instrukser til sin klasse

Demokratisk deltagelse

Dette tema fokuserer på kursisternes rettigheder og indflydelsesmuligheder. Under temaet finder du informationsmateriale til, hvordan kursisterne kan gøre sig erfaringer med at påvirke deres omgivelser, opnå viden om deres indflydelsesmuligheder såvel som få indsigt i betydningen af kompromisser. Materialet indeholder blandt andet opgaver vedrørende at formulere mål, såvel som at prioritere ressourcer.
Lærer lytter til en gruppe elever

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema sætter fokus på kursisternes mulighed for at udøve aktivt medborgerskab og gøre deres stemme gældende på anden vis end via valgdeltagelse alene. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan kursisterne kan prøve kræfter med at komme i dialog med politiske beslutningstagere ved at arrangere et debatmøde, eller ved at starte en debat i medierne.
Papirer og computer

Kildekritik og kritisk refleksion

Dette tema sætter fokus dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og hvor kursisterne får deres nyheder fra. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan der kan arbejdes med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier.

SÆT DIT AFTRYK - PROJEKTARBEJDE

Sæt dit aftryk

Vejledning til Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke kursisternes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.
Sæt dit aftryk

Session 1: Valg af område

I første session af Sæt dit Aftryk skal kursisterne vælge det område, som de vil fokusere på – det område, som de ønsker at sætte deres aftryk på i lokalmiljøet. Kursisterne skal brainstorme både individuelt og i grupper. Herefter skal hele holdet i fællesskab vælge det område, som de vil arbejde videre med. Dermed vil denne session også fokusere på kursisternes evne til at argumentere for deres holdninger.
Sæt dit aftryk

Session 2: Undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

I anden session af Sæt dit aftryk får kursisterne mulighed for at arbejde videre med deres udvalgte område. Kursisterne får tid til at undersøge området og ud fra deres undersøgelse formulere en problemstilling.
Sæt dit aftryk

Session 3: Ideudvikling og planlægning

I tredje session af Sæt dit aftryk skal kursisterne udvikle projektet. Det sker ved at lade kursisterne finde og udvikle holdets bedste idé. Kursisterne får mulighed for både individuelt og i fællesskab at komme på løsninger. Denne session sætter endvidere fokus på at udarbejde en realistisk plan for gennemførelsen af projektet. Kursisterne får derfor mulighed for at overveje, hvilke store opgaver de skal have gennemført for at nå i mål.