Alors parle ! Les prépositions (vf)

Find videoen og arbejdsarket med Jonas og Anton, som leger med præpositioner på en sjov og relevant måde.
parlez-vous francais

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Aktiviteten egner sig til at arbejde med kompetence område: Sprogligt fokus.

Det forudsættes, at eleverne har adgang til internet via deres PC, tablets, telefon eller andet device.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan forstå grundlæggende præpositioner
 • Eleverne kan anvende præpositioner i en leg

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten tager afsæt i en udsendelse, som er en del af en svenskproduceret serie til begynderundervisningen i fransk til niveau A1. Tilgangen til grammatikken i udsendelserne er funktionelt. Dvs. at grammatik anskues som et funktionelt system af regler, der hjælper eleverne med at agere sprogligt i en bestemt kontekst.

Om serie

Programvært Jonas Modin underviser sine to venner i forskellige grammatiske områder. Jonas er god til at finde på sjove ideer med bevægelse, leg og sjove genstande. Han sender sine venner ud for at tale med franskmænd og får dem til at spille med. Derefter samler Jonas op på, hvad der er vigtigt at huske mht. det sproglige område og sætter det ind i en kulturel kontekst.

Programmet er helt gennemført på fransk, og de fleste gloser vises med svenske undertekster. Der findes quiz og arbejdsark til hver afsnit på den tilhørende hjemmeside.

Det valgte afsnit starter med en kort lektion i præpositioner. Derefter får Anton en lille opgave, hvor han skal anvende, det han har lært i mødet med fransktalende personer.

Hvad gør læreren?

Inden du viser udsendelsen, kan du fortælle eleverne om værten Jonas og hans ven. Vis derefter den valgte udsendelse til eleverne og fortæl kort, hvad temaet handler om.

Når eleverne har set udsendelsen, kan du bede dem om at fortælle, hvad de har lagt mærke til. Elevernes observationer kan gå på sproglige forskelle mellem dansk og fransk, kommentarer til lege, som de selv kunne tænke sig at lege igen og bemærkninger til kulturelle fænomener, der har undret dem…

Gå derefter til programmets hjemmesiden, bed eleverne om at løse quizzen, der hører til den valgte udsendelse og print arbejdsarket ud til eleverne. Arbejdsarkene samler op på de forskellige områder, udsendelsen har undervist i.

Endeligt kan du bede eleverne om selv at producere et tilsvarende forløb for hinanden med fokus på andre grammatiske områder.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser udsendelsen, observerer og kommenter på:

 • sproglige regler og fænomener
 • forskelle på dansk og fransk
 • hvad der undrer dem,
 • regler for den leg, der bliver præsenteret.

Eleverne går til programmets hjemmeside og læser quizzen.

Eleverne løser det tilhørende arbejdsark, som læreren har printet ud.

Eleverne producerer et tilsvarende forløb for hinanden med fokus på andre grammatiske områder.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan forstå grundlæggende præpositioner
 • Eleverne kan anvende præpositioner i en leg

Tegn på læring

 1. Eleven forstår nogle af præpositioner og genanvender dem i den leg, de har set i udsendelsen.
 2. Eleven forstår de fleste præpositioner og anvender dem i en leg fra udsendelsen eller i en leg, de selv har fundet på.
 3. Eleven forstår alle præpositioner og anvender dem unden tøven i en leg, de selv har fundet på.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Fransk - valgfag
7. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan formulere enkle sætninger (vejledende mål)
Eleven har viden om den enkle sætnings opbygning (vejledende mål)

Relaterede links