Amerikansk historie gennem film

Undervisningsforløb hvor der sættes fokus på centrale dele af amerikansk historie gennem film- og tv-produktioner.

Omfang

5 moduler à ca. 75 minutter

Formål

Charlotte Amalie.jpg
© Leif Calundann

Forløbet er tænkt som en kort gennemgang af USA's historie, hvor udgangspunktet vil være brugen af forskellige mediegenrer (tegnefilm, spillefilm, dokumentarfilm, tv-klip). Forløbet har fokus på elevernes historiebevidsthed og tager udgangspunkt i den viden, som eleverne allerede har om USA's historie - en viden de ikke primært har fået gennem at læse fagbøger og kilder, men igennem deres brug af tegneserier, film og tv-serier i dagligdagen. 

Der arbejdes bl.a. mod følgende faglige mål (STX A):

  • Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende. 
  • Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie. 

Kernestof:

  • historiebrug og -formidling. 
  • historiefaglige teorier og metoder.

Materiale

Fenger-Grøndahl, Malene: Faktalink om 11. september. 2011.

Frederiksen, Peter m. fl; "Grundbog til historie - Verdenshistorien 1750-1945", Systime 2001. 

Gade, Hans-Kurt og Johan Bender; "Stormagtspolitikken 1945-1982", Munksgaard 1994 .

Grubb, Ulrik og Karl-Johann Hemmersam; "Slaveriet og den amerikanske borgerkrig", Gyldendal 2000. 

Kühle, Ebbe; "Hvorfra, Hvorhen, Hvorfor - en verdenshistorie" Gyldendal 2004 .

Nielsen, Henrik Skovgaard; "Historiebevidsthed og viden" i Historiedidaktik, Columbus 2009. 

Modul 1 - Indianere og udafhængighed

Indhold: Native Americans, Uafhængighedskrigen, Forfatningen.
Lektie: "Hvorfra, hvorhen, hvorfor" s. 142-146.
Aktivitet: 

  • Introduktion til forløbet: Hvorfor ved vi så meget om amerikansk historie? Lav evt. en øvelse hvor de skal fremstille en tidslinje med amerikansk og kinesisk historie - hvorfor er de bedre til den amerikanske end den kinesiske? 
  • Se fx modellen på side 26 i Historiedidaktik, 2009 om vores historieviden og historiebevidsthed - udgangspunkt for en snak om film ift. viden om historie 
  • Se klip fra Lucky Luke og Pocahontas - udgangspunkt for snak om indianernes skæbne 
  • Gennemgang af udviklingen mod den amerikanske selvstændighed.

Modul 2 - Borgerkrigen og slaveri

Indhold: Slaver, borgerkrig.
Lektie: "Hvorfra, hvorhen, hvorfor" s. 146-150.
Aktivitet: 
Kobling af det læste baggrundsstof til klip fra serien "Nord og Syd" (David L. Wolper) + evt. inddragelse af kilder om holdninger til slaveri (fx tekst 9 og 10 i Slaveriet og den amerikanske borgerkrig af Karl-Johann Hemmersam og Ulrik Grubb).

Modul 3 - Anden Verdenskrig

Indhold: Anden Verdenskrig.
Lektie: "Grundbog til historie fra 1750-1945", s. 294-295 + kilde 81 side 305.
Aktivitet:

  • Filmklip fra Saving Private Ryan (scenen hvor de går i land) sammenlignes med kilde 81 s. 305 i  "Grundbog til historie fra 1750-1945".
  • Dokumentar om Hiroshima ("Days that shook the world").  I dokumentaren indgår bl.a. øjenvidner. Stil spørgsmål til, hvordan vi skal vi forholde os til den form for film i historiefaget? 

Modul 4 - Kold krig

Indhold: Kold krig og Cubakrisen. 
Lektie: "Hvorfra, hvorhen, hvorfor", s. 223-224 + uddrag af artikel om filmen Thirteen days (fokus på afsnittet "fiktion kontra kendsgerninger").
Aktivitet: Artikel om Thirteen days + længere uddrag af filmen - artiklen bruges som udgangspunkt for debat om film som baggrund for historieviden. Evt. kan der suppleres med Kennedys tale, som kan findes på You Tube eller sammenlign filmens persongalleri med indholdet i skrevne kilder (fx tekst 50 eller 51 i Stormagtspolitikken 1945-1982 af Johan Bender og Hans-Kurt Gade).

 

Modul 5 - 11. september

Indhold: 11/9, afslutning
Lektie: Faktalink om 11. september. Malene Fenger-Grøndahl, 2011.
Aktivitet: Forskellige vinkler på 11. sept. - lad evt. eleverne selv finde klip på nettet. 

Modul 6 - opfølgning

Opsamlende drøftelser om historiebevidsthed og film - evt. igen med udgangspunkt i modellen fra Historiedidaktik). Evt. afsluttende test. 
 

Kreditering

Maria Grangaard Nyby, Horsens Statsskole. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png