Analyse af måledata - eksempler

I fysik skal eleverne lære at behandle og repræsentere måledata, som enten er indsamlet ved manuelle målinger eller ved hjælp af elektronisk dataopsamling. Her finder du to konkrete eksempler på arbejdet med måledata og usikkerhedsberegninger.

Læreplan og vejledning

I læreplan og vejledning indgår afsnit om dataopsamling og databehandling - blandt andet under punkterne Faglige mål, Arbejdsformer, It og Eksamen.

Dataopsamling og databehandling indgår i udviklingen af elevens digitale kompetencer

Find alle læreplaner og vejledninger for fysik A, B og C på stx på uvm.dk.

Eksemplerne er leveret af fagkonsulenten i forbindelse med gymnasiereformen - som supplement til vejledningsmaterialets tekst om måledata og databehandling

Analyse af måledata - eksempel I    

Faldforsøg undersøgt med LoggerPro (pdf)

Der er valgt et for eleverne overskueligt forsøg, nemlig et frit fald. 
Eksemplet 
er lavet med opsamlede måledata og med udgangspunkt i LoggerPro, men kunne lige så vel være lavet i andre dataopsamlings- og behandlingsprogrammer som fx Excel. 

  

Analyse af måledata - eksempel II

Usikkerhedsberegning og grafisk repræsentation af måleusikkerhed (pdf)

I materialet gennemgås de grundlæggende begreber om måleusikkerhed på fysiske størrelser, fejlophobningsloven og grafisk repræsentation af usikkerheder i digitale værktøjer.

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Michael Brix Pedersen, Birkerød Gymnasium.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord