Analyse af måledata II

Introduktion til usikkerhedsberegninger og grafisk repræsentation af usikkerheder i fx LoggerPro eller Excel.

Usikkerhedsberegninger og grafisk repræsentation af usikkerheder

Forskel på præcision og nøjagtighed

Forskel på præcision og nøjagtighed

I denne note  af Michael Brix Pedersen gives en introduktion til usikkerhedsberegninger, herunder til:

  • Forskellen på nøjagtighed og præcision
  • Tilfældige og systematiske målefejl
  • Forskellige typer af usikkerheder
  • Gentagelsesmålinger
  • Fejlophobningsloven med eksempler
  • Grafisk repræsentation af usikkerheder ved hjælp af fx LoggerPro eller Excel

Formålet med noten er at give en samlet introduktion til de vigtigste begreber i forbindelse med målefejl og til hvordan man inddrager digitale hjælpemidler til repræsentation af måleusikkerheder.

Det er et emne, som man sjældent når i dybden med i den daglige undervisning, men som ofte viser sig vigtigt i forbindelse med fx studieretningsopgaver eller studieretningsprojekter i eksperimentelle fag. Introduktionen er generel og kan bruges i andre eksperimentelle fag end fysik.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Denne note omhandler behandling af måleusikkerheder, herunder fejlophobningsloven og grafisk repræsentation af måleusikkerheder.

Emneord