Anvendelse af digitale læringsplatforme for lærere og pædagogisk personale

Her kan du som lærer og pædagogisk personale finde inspiration til, hvordan du kommer i gang eller kommer videre med arbejdet på de digitale læringsplatforme.
Lærere og pædagoger i samarbejde

Hvis du endnu ikke har erfaring med planlægning og gennemførelse af undervisning på læringsplatformen, kan du finde inspiration i 2 eksemplariske forløb, som introducerer dig til både de tekniske og didaktiske muligheder i læringsplatformen.

Forløbene er henholdsvis til Natur og teknologi i indskolingen og litteraturundervisning til udskolingen. Du får en grundig introduktion via instruktionsvideoer, og du kan downloade elementer, så du selv kan skabe forløbene i din skoles læringsplatform.

Hvis du allerede er fortrolig med læringsplatformen, men savner yderligere inspiration til at udforske de didaktiske muligheder, kan du fx læse om sammenhængen mellem målsætning, evaluering og elevplan på platformen. Du kan også finde inspiration til at inddrage platformen i forældresamarbejdet, hvordan du anvender den digitale portefølje eller, hvad du skal være opmærksom på i forhold til ophavsrettigheder, når du bygger undervisningsforløb.

Materialet er blevet udviklet på baggrund af projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler (Styrelsen for It og Læring - It i folkeskolen, der er et samarbejde mellem UVM, KL og Digitaliseringsstyrelsen). I projektet har pædagogisk personale og skoleledelse på 15 skoler i samarbejde med forskere udviklet og afprøvet brugen af digitale læringsplatforme i undervisningen. har i samarbejde med det pædagogiske personale og på baggrund af projektet udarbejdet en række materialer, som tegner et aktuelt billede af, hvordan læringsplatformen kan bruges didaktisk og teknologisk i skolens hverdag.

Eksempler fra praksis

Fingre skriver på computer

Digital portefølje

Dette caseeksempel er til dig, der er pædagogisk personale på primært indskolings- og mellemtrin, og som vil arbejde mere med, hvordan platformen bliver mere relevant for elever ved brug af digital portefølje.
Digitale læringsplatforme

Hvordan læringsplatformen understøtter arbejdet med feedback

Casen henvender sig i især til lærere på mellemtrinnet, der vil arbejde videre med feedback og vurdering for læring. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske it-vejleder på Englystskolen og et afprøvet eksempel på arbejdet med feedback i 5.klasse i engelsk.
Digitale læringsplatforme

Læringsplatformen som dialogværktøj i skole-hjemsamarbejde

Forløbet henvender sig til lærere, der vil arbejde med planlægning, som støtter skole-hjemsamarbejde. Materialet stammer fra Buskelunds Skole og demonstrerer forskellige typer af aktiviteter, hvor forældre kan inddrages i deres børns hjemmearbejde og faglige læreproces.
Far snakker med sin søn

Læringsplatformen i forældresamarbejde

Her kan du læse om, hvordan platformen kan støtte samarbejdet mellem skole og hjem og om lærerens arbejde med planlægning af undervisningsaktiviteter.

Viden og forskning, supplerende eksempler, lovgivning

Digitale læringsplatforme

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Viden og forskning om implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme på 15 danske folkeskoler. Projektets medarbejdere har sammen med det pædagogiske personale udviklet meningsfulde tilgange til arbejdet med læringsplatforme.
Digitale læringsplatforme

Teksttyper og ophavsrettigheder

I denne artikel kan du som pædagogisk personale se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til ophavsrettigheder, når du laver undervisningsforløb på læringsplatformen.