Anvendelse af faresymboler på kemikalier

Eleverne møder både hjemme og i skolen kemikalier, hvorpå der optræder faresymboler i form af piktogrammer. Derfor bør eleverne kende til disse piktogrammers betydning, således at de kan anvende kemikalierne hensigtsmæssigt.

Formål

Metalætsende og hudætsende

I dette forløb lærer eleverne om faresymboler på kemikalier, som optræder både hjemme og i skolen. De bliver opmærksomme på faresymbolernes betydning og lærer at bruge dem, når kemikalier skal anvendes og håndteres. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet varer 3-4 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser (vejledende mål)
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen (vejledende mål)
Eleven har viden om egenskaber ved materialer og kemikalier (vejledende mål)