Apps til matematikundervisningen

Har dine elever adgang til tablets, så følger her en række apps, som du med fordel kunne inddrage i matematikundervisningen.
Apps i matematik

Apps og læring

At inddrage apps i matematikundervisningen eller i undervisning mere generelt kan give gode muligheder for at skabe variation i undervisningen, at differentiere og motivere eleverne. Det giver ikke per definition en sikkerhed for læring og underviseren bør således gøre sig klart, hvad formålet med inddragelsen af apps er. Hvad skal eleverne reelt lære ved det? Supplerer, understøtter, udvider og/eller erstatter det arbejdet med indholdet i undervisningen?

Nedenfor kan du finde et lille udpluk af de mange apps, som man kunne inddrage i matematikundervisningen.

Tal og algebra (3)

5 Dice: Order of Operations Game

5 Dice: Order of Operations Game
© Justin Holladay
Brug denne app til at lade eleverne arbejde med regnearternes hieraki og udvikle metoder til arbejdet med de naturlige tal.

Photomath

Photomath
© Photomath, Inc.
Brug denne app til at lade eleverne få viden om ligningsløsning med digitale værktøjer og løse bl.a. ligninger og uligheder algebraisk. Komplet med forklaring af processen.

Number Line - En digital tallinje

Number Line
© Mathlearningcenter.org
Lad eleverne bruge denne app som en digital tallinje, hvorigennem de kan arbejde med at forstå tallenes rækkefølge og placering samt de negative tal.

Vis alle Vis færre

Geometri og måling (2)

Geogebra Classic

Geogebra-app
© Geogebra.org
Brug denne app/dette dynamiske geometriprogram til at lade eleverne arbejde undersøgende i/med matematik.

Geoboard

Geoboard
© Clarity Innovations
Lad eleverne bruge denne app som et digitalt sømbræt, hvor de kan arbejde med at finde matematiske sammenhænge inden for både algebra og geometri.